שבת (א)

תגובות: 0

במסגרת מדור זה נסקור בשבועות הקרובים את נושא השבת, והשבוע נתחיל בקצרה בכמה דברים כלליים.

למה שבת?

התורה קבעה את יום השבת כיום מנוחה לשומרי התורה ולנלווים אליהם, כדי שנתחזק באמונה ובהכרה בבורא עולם שברא את העולם בששה ימים ונח ביום השביעי.
טעם נוסף למנוחת השבת הוא 'זכר ליציאת מצרים', בשביתה ביום השבת אנו זוכרים את היותנו עבדים במצרים, ואת הניסים והנפלאות שעשה לנו ה', והביא לחרותנו.

מה זו שבת?

בשבת יש שתי מצוות עיקריות:
א. לא לעשות מלאכה (מצוות לא תעשה)
ב. לנוח ולזכור את יום השבת (מצוות עשה)

שבת היא מתנה

ה' נתן לנו את השבת כיום מנוחה ו'מתנה טובה'.

שבת היא אות וברית

השבת  מצביעה על הקשר בין בני ישראל להקב'ה, כשם שהמילה היא ברית בגוף, כך השבת היא ברית בזמן.

שבת היא קדושה

הקדוש ברוך הוא קידש את יום השבת והבדיל אותו משאר ימות החול.

שבת היא מנוחה

שבת הוא זמן לנוח מכל עמל ולצבור כוחות רוחניים של קודש לקראת ימי החול.

שבת היא ברכה

שבת זכתה לברכה מיוחדת והיא מקור השפע הקדוש לכל ימות השבוע.

ל'ט מלאכות

המלאכות האסורות בשבת מתחלקות לשלושים ותשע מלאכות עיקריות ומתוכן מתפצלים כל איסורי השבת.
בתורה נאמר 'לא תעשו כל מלאכה', וחז'ל הקישו בין מלאכת השבת למלאכת בניית המשכן, ולכן הגדירו את שלושים ותשע המלאכות שהיו בתהליך בניית המשכן כמלאכות האסורות בשבת.

מעניין לדעת

שבת - מלשון 'שביתה', כלומר עצירה מעשיית מלאכה.
את השבת כיום מנוחה שבועי למדו הגויים מבני ישראל, וכך כותב יוסף בן מתתיהו לפני כ2000 שנה: 'אין עיר יוונית... ואין עַם שלא חדר אליהם מנהג היום השביעי שבו אנו שובתים'
במדרש מסופר כי משה רבנו ביקש מפרעה יום של מנוחה עבור העבדים העבריים, בני ישראל, פרעה נענה לבקשה ויום השבת היה ליום המנוחה של ישראל עוד לפני שנצטוו על השבת.


בן זוג לשבת

במדרש מסופר כי ימי השבוע נבראו בזוגות:
ראשון - שני
שלישי - רביעי
חמישי - שישי
אמרה שבת לפני הקב'ה:
ריבונו של עולם, לכולם יש בן זוג, ולי אין בן זוג?
 אמר לה הקב'ה:
כנסת ישראל (עם ישראל) הוא בן זוגך.
(בראשית רבה יא, י'א)

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר