שבת (ג)

תגובות: 0

אנו ממשיכים בנושא השבת, ולפנינו עוד כמה מושגים חשובים:

'וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם בְּרִית עוֹלָם. בֵּינִי וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אוֹת הִוא לְעֹלָם כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה ה' אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שָׁבַת וַיִּנָּפַשׁ'   (שמות לא)

ביאור מילולי: מצווה על בני ישראל לשמור את יום השבת (ולמנות את ימות השבוע כדי לדעת מתי תבוא השבת) ולהכין את עצמם לקראת השבת, בכל דורותיהם, שהשבת קיימת לעולם. והיא אות וסימן לקשר שבין בני ישראל להקב'ה שברא את העולם בששה ימים וביום השביעי פסק ממלאכתו ונח (ויש אומרים: וינפש – מלשון 'נפש' הכניס נשמה בתוך העולם ביום השבת).

מה זו נשמה יתירה?

בשבת נכנסת באדם 'נשמה יתירה' שהיא תוספת אור וקדושה, יותר משאר ימות השבוע.
עם צאת השבת מסתלקת הנשמה היתירה ולכן מברכים על הבשמים בברכת ההבדלה, לרומם את הנפש, כי הריח הוא הנאה רוחנית השייכת לנשמה.
במסכת ביצה (דף טז ע'א) אמר רבי שמעון בן לקיש: 'נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת, ווי אבד.' את המילה 'וינפש' חילקו חז'ל לשניים: וי-נפש, כלומר אבוי על הנפש שאבדה עם צאת השבת.

קידוש בליל שבת, ובבוקר השבת מקדשים על היין.

התורה ציוותה אותנו 'זכור את יום השבת לקדשו', ומכאן למדו חז'ל כי צריך להזכיר את קדושת השבת בפה, ולכן תיקנו לקדש על היין.
נוסח הקידוש כולל את פסוקי פרשת בראשית העוסקים ביום השבת, וברכה על השבת ועל היין.
במקרה שאין יין אפשר גם לקדש על הלחם.

קידושא רבה: הקידוש של בוקר יום השבת כולל בעיקרון רק ברכה על היין, ולכן הוא נקרא 'קידושא רבה' שמשמעותו בארמית הקידוש הגדול, בלשון 'סגי נהור' הפך הקידוש הקטן לקידוש גדול.

קידוש במקום סעודה: על פי ההלכה יש לקדש במקום שבו אוכלים את סעודת השבת ולא לעבור ממקום למקום.

תפילות השבת

בכניסת השבת פותחים ב'קבלת שבת'.

ובשבת עצמה מתפללים ארבע תפילות. שחרית, מנחה וערבית, כמו בכל יום, ומוסיפים עליהם את 'תפילת המוסף' אחרי תפילת שחרית.
בבית המקדש היו מקריבים בכל יום את קרבנות התמיד, וכנגדם תיקנו חכמים את תפילות היום. בשבת ובמועדים היו מקריבים קרבן נוסף שהוא קרבן ה'מוסף', וכנגד תפילה זו תיקנו את תפילת המוסף.

בימות החול מורכבת תפילת העמידה מתשע עשרה ברכות, אולם בשבת ישנן שבע ברכות בתפילות העמידה, שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות הן ללא שינוי, ורק הברכה האמצעית משתנה מתפילה לתפילה ועוסקת בעניין השבת.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר