מלאכות שבת 6 - קוצר, מעמר

תגובות: 0

3. קוצר

הגדרת המלאכה: ניתוק הצמח ועקירתו ממקום גידולו. (ובכלל זה, כמובן, בציר, מסיק, גדיד, קטיף וכו'.)
הפעולה במשכן: קצירת הסממנים לצורך צביעת היריעות וכו'.
כמות: תלוי במטרת הקצירה (למשל, אם הוא קוצר כדי להסיק תנור, חייב רק בכמות כזו שאפשר לבשל עליה ביצה קלה, ואם קוצר בשמים כדי להריח, די בכלשהוא כדי להתחייב).
תולדה: תלישת תבואה ביד היא תולדה של מלאכת קוצר, כיוון שהדרך היא לקצור את התבואה בכלי.
הלכה למעשה: אסור לקטוף פרחים בשבת, גם מעציץ. •  אין להעביר עציץ נקוב ממקום למקום בשבת. • אין לטפס על עצים בשבת (מחשש לתלישת ענפים). •  אין להריח בשבת בשמים מעץ או שיח המחובר לקרקע.

4. מעמר

הגדרת המלאכה: איסוף גידולי קרקע מפוזרים במקום הגידול שלהם למקום אחד.
הפעולה במשכן: לאחר שקצרו את הסממנים במשכן היו אוספים אותם למקום אחד.
כמות: תלוי במטרת העימור (למשל, אם הוא מעמר כדי לתת לבהמה צריך כמות של מלוא פי הגדי כדי להתחייב במלאכה זו).
תולדה: הדבקת תאנים זה לזה – עיגולי דבילה.  השחלת פירות במחרוזת, הכנת זרי פרחים,
הלכה למעשה: אין לעשות מחרוזת פירות בשבת,  •  אין לקשור יחד עלים וענפים המפוזרים בחצר.

מעניין לדעת

להבדיל בין קודש לחול: למרות שאין איסור 'מעמר' בפירות שנפזרו בבית, שלא במקום גידולם, בכל זאת אם נתפזרה כמות גדולה של פירות אסור לאספם למקום אחד, מדוע?

בגלל 'עובדין דחול!'

כלומר – חז'ל גזרו שלא לעשות דברים מסויימים גם אם אין בעשייתם כל איסור משום שהדבר נראה שייך לימות החול, והשבת צריכה להיות שונה בתכלית מימות החול, ולכן מלאכה גדולה של אסיפת כמות גדולה של פירות, למרות שאין בה איסור שבת, יש בה משום עובדין דחול.

העיקר הכוונה: אדם שגוזם ענפים כדי להשתמש בהם חייב בגלל מלאכת 'קוצר' ואילו אדם שגוזם ענפים כדי לטפח את העץ חייב בגלל מלאכת 'זורע'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר