מלאכות שבת 19 - מכה בפטיש, מוציא מרשות לרשות

תגובות: 0

38. מכה בפטיש
הגדרת המלאכה: פעולת סיום וגמר המלאכה של כלים.
(כמו נפח שמכה בפטיש על הכלי עם סיום העבודה כדי ליישר בליטות שנוצרו במהלך העבודה).
המלאכה במשכן:  הכו בפטיש על כלי המשכן להחליקם בסיום מלאכתן.
תולדות: כל פעולה שהיא גמר המלאכה. דוגמא: -השחזת סכין.  - הוצאת חוט מכליב מבגד.  - יישור כלי שהתעקם. 
הלכה למעשה: אין לחדד קיסם עץ בשבת כדי שאפשר יהיה לחצוץ בו את השיניים. אין לפתוח בקבוק חדש בעל פקק מתכת מהודק (כי בעת הפתיחה הוא יוצר את הפקק) וצריך לחורר את הפקק לפני כן.  חז'ל אסרו להפיק קולות מכלים בשבת, מחשש שיבוא להתקין כלי נגינה.

39. מוציא מרשות לרשות
הגדרת המלאכה: הוצאת חפץ מרשות אחת לרשות אחרת (ר' מסגרת)
המלאכה במשכן: העלו את הקרשים מרשות הרבים, לעגלות שהם רשות היחיד.
תולדות:
מעביר - העברת חפץ ארבע אמות (כ-2.5 מטר) ברשות הרבים.
זורק - זריקת חפץ ארבע אמות ברשות הרבים.
מושיט - המושיט חפץ מרשות לרשות, או שמושיט חפץ ברשות הרבים מתחילת ארבע אמות לסופם.  
הלכה למעשה: במקום שאין בו עירוב אין להוציא דברים מתוך הבית לרשות הרבים, ואין לטלטל דברים ברחוב. (חשוב מאוד לשים לב בעת טיולים בחו'ל, בארץ יש עירוב בהרבה ערים ויישובים).

לכל המלאכות פרטים רבים, ולהלכה למעשה יש לעיין בספרי ההלכה השונים.

רשות היחיד ורשות הרבים ועוד רשות אחת
רשות הרבים – על פי הגדרת ההלכה רשות רבים אמיתית הדומה למשכן, היא מקום רחב בלפחות 15 אמה (כ-9 מטרים) ואנשים רבים עוברים בו, (על פי דעות מסוימות לפחות שישים ריבוא אנשים ביום).
רשות היחיד – שטח של לפחות ארבעה טפחים על ארבעה טפחים (כ-0.4 מ'ר), והוא מוקף במחיצות גבוהות עשרה טפחים (כ-60 ס'מ). או מוגבה עשרה טפחים מעל הקרקע.
כרמלית – מקום שאינו עונה להגדרה של רשות הרבים, אבל הוא גם לא רשות היחיד (כמו מקום שאינו רחב 15 אמה, וכן ימים נהרות או מדבריות וכדו'). וחז'ל קבעו כי יש לנהוג בכרמלית כברשות הרבים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר