ויקהל-פקודי (567)

כבוד מדומה

גם לאחר שהגיע לאשפתות ונותר בחוסר כל, לא הסכים חאלד לבקש סליחה מאביו כדי לא להשפיל את כבודו העצמי......

צפה בכתבה »

טומאה וטהרה א'

באלו מצבים נהיה האדם טמא? כיצד נטהרים מטומאה? מהי המשמעות של מצוות פרה אדומה וכיצד מכינים את האפר שלה?...

צפה בכתבה »

לתת מכל הלב

כשגבאי העיירה עמד לשוחח עם טוביה הגביר הקמצן בכניסה לביתו, הזמין אותו טוביה פנימה אך הגבאי לא שת להזמנה ולאחר שהסביר את מטרת בואו, נתן לו טוביה אלפיים רובלים.....

צפה בכתבה »

הכול לטובה

אני מאמין בה' אך לפעמים קשה לי להסתכל על דברים בצורה של 'הכול לטובה' אז איך אפשר להאמין בה' בשלימות? האם מותר למחזר ספרי קודש? האם מותר לשים ג'ל בשבת?...

צפה בכתבה »

לקום מפני הורים?

כששלמה ויוסף למדו על המצווה לקום בפני ההורים, הסתפק שלמה האם צריך הוא לקום בפני אביו העיוור, ויוסף לפני סבו כבד הראייה. מה לדעתכם השיב להם הרב?

...

צפה בכתבה »

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר