אכול כפי יכולתך

רבני שלום לעם תגובות: 0

הלכתי עם חברים לבלות והם רצו להיכנס למסעדה של 'אכול ככל יכולתך' אבל חבר שלי אמר שיש עבירה לאכול בלי הגבלה, ושמותר לאכול רק כמה שצריך כדי להחזיק את הגוף בחיים. האם זה נכון?

הדחף לאכילה ותכונת הרעב נטבעו באדם על ידי הבורא כדי לקיים את הגוף, ועל מנת שהאדם לא ישכח לאכול ויסכן את בריאותו ואת חייו. אין בהלכה איסור מפורש על הפרזה באכילה כל עוד שהדבר אינו גורם נזק לגוף, אולם כבר לימדונו חכמים ש'דרך ארץ קדמה לתורה'. מידת דרך ארץ היא שהאדם יאכל בצורה סבירה ומנומסת, ולא יזלול ויאביס את עצמו בכמויות ענק. כי כאשר האדם רודף אחרי תאוותיו, אין ליבו פנוי לעסוק בענייני הרוח והנפש. ארוחות שחיתות כשמָן כן הן: משחיתות את הנפש, וגורמות לאדם להחטיא את המטרה שלשמה ניתן לו כוח האכילה.

לסיכום: מצד ההלכה אין מניעה ל'אכול ככל יכולתך', אולם מצד השקפת החיים הנאותה והתנהגות בדרך ארץ, הדבר אינו ראוי. וכבר אמרו חכמים הבקיאים בתורת הנפש, כי אחד היסודות להשגת רוחניות ולפיתוח האישיות, היא שליטה בתאוות האכילה.

 

אם ההורים שלי מעצבנים אותי, האם מותר לי להראות להם שאני כועס עליהם?

מצוות כיבוד אב ואם היא אחת המצוות החשובות והחמורות ביותר, ויש להתאמץ ביותר לקיימה ולהדר בה. לא פעם יש חילוקי דעות עם ההורים, אבל יש לנהל את הוויכוח בדרך ארץ ובכבוד ולא להיגרר לזלזול בכבודם. שכרה של מצוות כיבוד אב ואם גדולה, ככתוב בתורה, 'למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה'.  בתלמוד מסופר על אדם שהוריו היו מעורערים בנפשם וזרקו את ארנקו לים, ובזכות שהוא התאפק ולא כעס עליהם, הוא זכה לשכר גדול. חכמי הסוד מוסיפים ואומרים שקיום מצוות כיבוד אב ואם מסוגל לתקן עוונות רבים של האדם, ולכן יש להתחזק ולהתאמץ במצווה נכבדה זו.

 

אני מתעניין ביהדות, וביקרתי אצל חברי שלומד בישיבה בבני ברק. בכל העיר לא ראיתי אפילו כלב אחד. האם יש עבירה לגדל כלב?

אין עבירה מהתורה לגדל בבית חיות מחמד כגון כלב, וההתייחסות לכך בהלכה נוגעת רק לבעל חיים שיכול להזיק לזולת, כמו שאמרו חכמים 'אסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתו'. אמנם, גידול כלב יכול לגרום למכשולים רבים. למשל, נביחות הכלב יכולות להפחיד אנשים וילדים ולגרום להם נזק, או להעיר את השכנים ולגרום לגזל שינה. בנוסף יש להקפיד במצוות צער בעלי חיים - לתת לחיה את מזונה בזמן ולא לגרום לה סבל.

יש הנמנעים מגידול כלב משום שהוא מסמל במחשבה היהודית את השלילה, כמו שאומרים על הדור הירוד שלפני ביאת המשיח 'פני הדור כפני הכלב'. כמובן שכל זה לגבי כלב שמגדלים לשעשוע, אך כאשר זה כלב לצרכי שמירה וכדומה, אין בזה כל בעיה.

פן נוסף וחשוב של גידול כלב, הוא האנרגיה הנפשית, הזמן והכוח המופנים לכך, שבאים על חשבון ההשקעה בבית ובמשפחה. הכלב בטבעו הוא נאמן ומקבל את פני בעליו תמיד בשמחה, וזה מהווה תחליף לחום ולאהבה שהאדם צריך לקבל ממשפחתו. רואים לפעמים אנשים שאין להם סבלנות לילדים ולבני הבית, בעוד שלכלב יש להם את כל הזמן שבעולם. אך כמובן שבמקום ללטף כלב עדיף לחייך אל הילד, ולהשקיע ביחסים שבין בני המשפחה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר