תרי'ג מצוות

רבני שלום לעם תגובות: 0

מי שהרוויח סכום כסף בלוטו וכדומה, האם עליו לחשוש שאנשים רעים יעשו עליו עין הרע?

המושג של עין הרע אינו אמונה תפלה, אלא מופיע בדברי חז'ל, ואכן אין זה בריא כשאדם מתבלט בעושרו וכולם מדברים עליו ועוסקים בו. ולכן כאשר אדם זוכה בעושר פתאומי, מן התבונה להסתיר זאת ולא לנפנף בדבר. אם הדבר התפרסם והאדם חושש מהשפעות רבות, טוב לתת צדקה מן הכסף ובכך לקנות זכויות שילמדו זכות ויגנו עליו מכל דבר רע.

 

מה הסיבה שהתורה מטילה עלינו כל כך הרבה מצוות וחיובים הנוגעים לכל פרט קטן בחיים? לי זה עושה תחושה שמישהו שולט בי על כל צעד ושעל.

נקודת ההשקפה ששאלתך מבטאת, מוטעית מיסודה. התורה והמצוות שניתנו לנו על ידי בורא עולם הם סמל מעמד ואות חשיבות. הקב'ה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו אפשרויות רבות להתקרב אליו על מנת להיטיב לנו ולתת לנו שכר. הדבר דומה לשר שהמלך מאמין בו ומטיל עליו משימות רבות ואחראיות. ברור שהשר חש כבוד וגאווה ואינו מתלונן על עומס העבודה. וכמובן, אם השר הזה מתלונן ומתקומם על שהמלך 'מנצל' אותו, סימן שהוא חושק רק בכבוד ובמעמד והוא אינו נאמן למלך ולא מעריך אותו באמת.

בנוסף לכך, לכל מצווה ומצווה יש טעם וסיבה ובוודאי שאין מדובר, חלילה, בציוויים שרירותיים. יש מן המצוות שטעמיהן גלויים וידועים יותר, ויש מצוות שטעמיהן נסתרים ועמוקים ודורשים התעמקות רבה ולימוד תורה מתוך קדושה. נביא כאן כמה דוגמאות: מצוות רבות קשורות לקיום העולם והאנושות, כמו 'לא תגנוב', 'לא תרצח' וכל המשפטים והדינים הנוגעים לענייני ממון על פי הצדק והיושר. מצוות רבות קשורות לקיום האדם עצמו, כמו 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' וכדומה. יש מצוות רבות שניתנו לנו על מנת לשמור על צלם אנוש ועל המידות הטובות, ולפעמים ניתן להבין את עומק הדברים דווקא מתוך התבוננות בחברות שהתרחקו מקיום המצוות, כיצד התא המשפחתי בהן מתפרק וחיי החברה נהרסים.

כמובן שיש פן נוסף של מצוות שבין אדם למקום, שמפתחות את הרוחניות של האדם, מרוממות את אישיותו, ומחברות אותו לתפקידו בעולם. מצוות אלו מחברות אותנו לבורא עולם ולחיים הנצחיים ומרבות בנו קדושה. ואכן, לפני קיום מצווה אנו מברכים 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו' משום שקיום המצוות מרומם ומקדש את האדם והופך אותו לנעלה יותר.

חשוב לזכור כי לכל מצווה ומצווה, גם כאלו שאיננו מבינים את טעמיהן, יש מטרה וסיבה והם גורמות השפעות עצומות בכל העולמות. הדבר דומה למי שאינו מבין במחשבים, והוא פותח מחשב ומנסה לנתק איזה חוט או לשלוף חלק כלשהו. בוודאי שהמחשב כבר לא יעבוד, כי רק מי שתכנן את המחשב יודע מה מטרת כל חלק וכל בורג. המצוות הן כמו קודים שמפעילים דברים בעולמות העליונים. ולכן גם אם איננו מבינים, למשל, את עומק הסיבה של הנחת תפילין או לבישת ציצית, אנו יודעים ומכירים כי המצווה הזו משפיעה עלינו, על האומה, ועל כל העולם שפע של קדושה והצלחה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר