ברכות מסביב לשעון (ג')

יוסף רזניק תגובות: 0

לפני ברכת המזון שבסוף הסעודה, עושים 'זימון', שהוא מעין הקדמה לברכת המזון.

מהו 'זימון'?

'זימון' פירושו שכמה אנשים מזדמנים ומצטרפים יחד לברכה. כאשר שלושה אנשים או יותר אוכלים יחד סעודה עם לחם, בסוף הסעודה מוטלת עליהם חובה לזמֵן. דבר זה נעשה על ידי כך שאחד המסובים (המזמֵן) אומר: 'נברך [את ה'] שאכלנו מִשֶּׁלו', ושאר המסובים עונים: 'ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיִינו'. לאחר מכן פותחים בברכת המזון.

בעבר היה נהוג שהמזמן מברך בקול את כל ברכת המזון, והמסובים מקשיבים ועונים 'אמן' בסוף כל אחת מהברכות. באופן כזה המסובים היו יוצאים ידי חובת הברכה כאילו בירכו בעצמם. היתרון בכך הוא שהברכה הופכת לעניין ציבורי של כלל הסועדים ואינה רק עניין פרטי של כל סועד בפני עצמו. בימינו, כיון שיש חשש שאנשים יסיחו את דעתם מהברכה, נהוג שלאחר הזימון כל אחד מברך לעצמו.

בנוסח המדויק של הזימון ישנם כמה מנהגים, וכן ישנם פרטי דינים נוספים (כגון: באלו מקרים שלושה אנשים מצטרפים לזימון ובאלו מקרים לא) וראוי ללמוד אותם.

 

באלו מקרים נוספים אדם יכול לברך בשביל אדם אחר?

בעניין זה יש הבדל בין סוגי הברכות השונים. בברכות הנהנין שבהן אנו עוסקים כעת, אדם יכול לברך ולהוציא את חברו ידי חובה רק במקרה שגם הוא עצמו חייב בברכה זו, וכגון ששניהם באים עתה לאכול (או שסיימו לאכול) אותו סוג מאכל. יוצאת דופן היא ברכת 'בורא פרי הגפן' של קידוש והבדלה, שאדם יכול להוציא בה את חברו גם אם הוא עצמו אינו שותה יין, משום שקידוש והבדלה הן מצוות.

בכל מקרה שאדם מברך בשביל חברו, הוא צריך להתכוון להוציא את השומע ידי חובה, והשומע צריך לשמוע את כל הברכה, להתכוון לצאת בה ידי חובה ולענות אמן (אך גם אם לא ענה אמן - יצא).

 

מה מברכים לפני שמריחים ריח טוב?

נפרט את הברכות השונות:

על ריח טוב של עשבים, מברכים: 'ברוך אתה ה'... בורא עשבי בשמים'.

על ריח טוב של עצים ושיחים, מברכים: 'ברוך אתה ה'... בורא עצי בשמים'.

על ריח טוב של פירות, מברכים: 'ברוך אתה ה'... הנותן ריח טוב בפירות'.

על תערובת של בשמים שונים, וכן על ריח טוב שאינו מן הצומח, מברכים: 'ברוך אתה ה'... בורא מיני בשמים'. אך אין מברכים על בשמים שמטרתם רק לסלק ריח רע, כגון התרסיסים המצויים בחדרי שירותים. לגבי בשמי גוף ובשמים סינתטיים, יש דעות שונות בין הפוסקים האם מברכים עליהם או לא.

מי שאינו בטוח שלצמח או לבושם כלשהו יש ריח טוב, יכול להריחו תחילה בלי ברכה ולאחר מכן להריח שוב בברכה.

 

מה יעשה מי שבירך בטעות ברכה לבטלה?

אם עדיין לא אמר את שם השם, אלא רק 'ברוך אתה', אין בכך כלום. אם כבר אמר שם השם, יאמר את המילים 'לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ' ובכך ישלים את הפסוק מתהילים 'בָּרוּךְ אַתָּה ה' לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ'. אך אם השלים את הברכה ואז נוכח שזו ברכה לבטלה, יש עצה, לומר מיד 'בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד'. שהרי הבעייה בברכה לבטלה היא ששם ה' נאמר ללא צורך, אבל אם מיד לאחר הברכה האדם משבח את ה', נחשב הדבר כאילו הזכרת השם היתה לצורך השבח הזה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר