הבדלה ללא יין,אפשר?

רבני שלום לעם תגובות: 0

בבית הורי לא עושים הבדלה במוצאי שבת ואין לי יין. כיצד אוכל לעשות הבדלה במוצאי שבת?

ברכת הבדלה ניתן לעשות לא רק על יין, אלא גם על בירה או מיץ ענבים. אם אין לך אפשרות להשיג בירה או מיץ ענבים, אתה יכול להסתפק בתפילת 'אתה חוננתנו' הנאמרת בתפילת שמונה-עשרה של מוצאי שבת, ולצאת בה ידי חובת הבדלה.

 

האם לביטוי 'לא לפתוח פה לשטן' יש משמעות, או שזו סתם אמונה טפלה?

לדיבורו של אדם יש כוח עצום להשפיע על המציאות, ומסיבה זו אוסרת התורה לקלל אנשים אחרים. גם כאשר אדם מקלל ומאחל רע לעצמו - הדברים עלולים להתרחש והוא יכול להביא מקרים רעים על עצמו. גם אם לא נגזר עליו מהשמים סבל ולשטן לא ניתנה רשות לפגוע בו, בדיבורו יכול האדם לתת לשטן את האפשרות ליישם את הדברים הרעים שהוא אומר על עצמו ולממשם.

 

האם מותר לאכול לפני התפילה?

התפילה לפני הקב'ה היא הדבר הראשון בסדר יומו של היהודי. אין מן הראוי לשבת לאכול או לעסוק בעסקי חולין לפני שאנו מודים לבורא עולם שהחזיר לנו את נשמתנו, ומבקשים שהיום החדש יהיה מוצלח ומלא ברכה. על הפסוק 'לא תאכלו על הדם' דרשו חכמים: לא תאכלו, לפני שתתפללו על הדם, על החיים.

למי שקשה להתפלל בלי לטעום משהו לפני כן, התירו לשתות קפה וכדומה. אולם אין להתמהמה, ויש להתפלל סמוך ככל הניתן לקימה בבוקר. התפילה עם שחר קולחת יותר, יש בה יישוב הדעת וצלילות, והארה מיוחדת, שמסתלקת מאוחר יותר.

 

אנו יודעים שבורא עולם הוא טוב ודרכו להיטיב, אז מדוע יש כל כך הרבה רוע בעולם? מדוע יש מקום לשחיתות ולאלימות?

הפסוק אומר 'יוצר אור ובורא רע', ואכן הקב'ה יצר גם טוב וגם רע, במטרה אחת: כדי שאנו נוכל לבחור בטוב ולוותר על הרע. על ידי בחירתנו בטוב, יש לנו חלק בתיקון העולמות, ובכך אנו למעשה מגבירים את הטוב בעולם. כדי שהבחירה תהיה שווה, ברא הקב'ה את נפש האדם שיש בה משיכה אל הרע ואל השלילה, כדי שהאדם הגובר על יצריו ובוחר בטוב, יזכה לשכר המובטח. כאשר תבוא הגאולה השלמה, יבוער הרע מן העולם והטוב האלוקי ישלוט.

 

בבית הספר שבו אני לומד לא מתקיימת תפילה, ויש לי רק עשר דקות להתפלל לפני שאני יוצא. מה סדר העדיפויות בקטעי התפילה?

ראשית תברך את ברכות התורה, לאחר מכן תניח תפילין, לאחר מכן תקרא קריאת שמע, ותתפלל תפילת שמונה-עשרה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר