הרשות לשאול

רבני שלום לעם תגובות: 0

מדוע אנשים פוחדים מהמוות, הרי העולם הבא הוא נצח וכולנו יודעים שהעולם הזה הוא רק פרוזדור לעולם הבא?

לכל אדם ואדם בבריאה ישנו פחד טבעי מהמוות, טבע באדם הקב'ה את הרצון לחיות, ובזכות מצה זה אנשים שורדים גם מצבים קשים וחסרי תקוה בחייהם. כולם רוצים למצות את חייהם ולהספיק בהם כמה שיותר, חלקם אינם מודעים להיותו של העולם הזה עולם ארעי וחולף. אם היינו חיים את העובדה שבסופו של דבר נעזוב את העולם הזה, היינו משקיעים את רוב חיינו בצבירת זכויות לעולם הבא. בכל האנשים קיים רצון עז של חיים, אנשים רבים מפחדים מהמשפט בבית דין של מעלה לאחר המוות, משום שאינם יודעים האם מלאו את תפקידם כראוי והאם עבדו דיים את הבורא וקיימו את תורתו ומצוותיו כפי הנדרש מהם. אפילו אנשים רבים וגדולים בדרגות גבוהות ביותר שעשעו הרבה בחייהם למען הכלל והפרט עדיין חששו מבית דין של מעלה, כיון שיתכן ולפי מדרגתם הגבוהה היה נדרש מהם הרבה יותר ממה שעשו בימי חייהם. כך מסופר בגמרא (תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ'ח) על רבי יוחנן בן זכאי: 'כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו כיון שראה אותם התחיל לבכות אמרו לו תלמידיו נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק מפני מה אתה בוכה אמר להם אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי, שהיום כאן ומחר בקבר. שאם כועס עלי, אין כעסו כעס עולם. ואם אוסרני, אין איסורו איסור עולם. ואם ממיתני, אין מיתתו מיתת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים שאם כועס עלי, כעסו כעס עולם. ואם אוסרני, איסורו איסור עולם. ואם ממיתני, מיתתו מיתת עולם. ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנם ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה...' מתיאור זה אנו רואים כיצד התנא הקדוש רבי יוחנן בן זכאי חשש אף הוא מן הדין בבית דין של מעלה, וזו הסיבה שרבים מן האנשים פוחדים מהמוות מחמת שאינם יודעים האם קיימו חובותיהם כנדרש ומה ייגזר בדינם לאחר שנות חייהם.

קרה לי, שיום אחד שכחתי להניח תפילין. מה אני יכול לעשות כדי לכפר על העוון?

מצוות תפילין הינה הקשר האישי והישיר שלנו עם בורא עולם, באמצעות הנחת התפילין אנו מתקשרים אל בורא העולם, מקבלים עלינו את מצוותיו וזוכרים את ניסיו ונפלאותיו.  עם זאת, מי שקרה לו ולא הניח תפילין אינו צריך לעשות מעשה מיוחד לכפרה, בלשון חז'ל מובא הביטוי: 'קרקפתא דלא מנח תפילין' (אחד שאינו מניח תפילין בקביעות) זהו הביטוי שבו השתמשו חז'ל כלפי מי שמבזה את מצוות תפילין, אך מי שאירע לו ולא הניח מחמת אונס וכדומה ולא מתוך זלזול בערך המצווה אינו נקרא כך בלשון חכמים, מכיוון שנאנס והפסיד את המצווה. על כל פנים, ראוי לתת פרוטה לצדקה או ללמוד תורה כדי לזכות במעלה רוחנית נוספת במקום המצווה שהפסדת.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר