אודות

מי אנחנו ארגון 'שלום לעם'

"אמר רבי שמעון בן יוחאי: גדול השלום שכל הברכות כלולות בו (שנאמר)
'ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום"
(ויקרא רבה, ט)

מרכז "שלום לעם" הוקם בשנת תשס"ד (2004) במטרה להגביר אהבה וחיבור בין שכבות העם, דרך חיבור למכנה המשותף שלנו כעם היונק מערכי היהדות.

השלום מסמל את השאיפה לשלמות, להרמוניה לחיבור ולאחדות.
באותה תקופה שלפני עידן הטלפונים החכמים בכיסו של כל נער, הסתובבו נערים רבים ברחובות חסרי מעש, מצוקתם של ההורים ואנשי החינוך הייתה גדולה וכואבת. שלושת הסניפים שהקימו פעילי "שלום לעם" באזור ירושלים הפכו לסיפור הצלחה, הנערים התכנסו יחד עם חונכים שהוכשרו במיוחד לשם כך לשעות נפלאות של לימוד וחוויה, ומהר מאוד הפכו שלושת הסניפים לשמונה עשר, וכיום, לאחר שנים ארוכות של פעילות מבורכת, אלפי נערים נהנים משעות של הנאה והתפתחות במאה ושמונים סניפי "שלום לעם" הפרושים ברחבי הארץ ועוד היד נטויה.

במשך השנים, מתוך אותו החזון והרוח הורחבה פעילות הארגון לאפיקים נוספים ולקהלים מגוונים בחברה הישראלית בארץ ובתפוצות. עשרות פרויקטים מרתקים במגוון תחומי אור וחסד, ואלפי מתנדבים מכל שכבות האוכלוסייה, מגשימים את חזון העמותה ומהווים כר פורה להמשך התפתחות להגברת הטוב והגדלת האור.

אנו פועלים להמשך עשייה משותפת, יחד עם ידידי המרכז, חבריה ותומכיה, להגדלת השלום, האור והברכה.

חזון

חזון העמותה הוא לממש את מלוא פוטנציאל הטוב הקיים בנו. לפעול על בסיס הציווי "ואהבת לרעך כמוך" מתוך אהבה, אחווה ורעות למען כל שכבות העם. להגדיל עוד את מערך המתנדבים ולהעצים את פעילות החסד והנתינה בעם. כולנו שותפים להאיר.

נשיא המרכז

נשיא המרכז הוא המקובל הרב יעקב הלל שליט"א ראש מוסדות "אהבת שלום" בירושלים, העוסק מזה עשרות שנים בהפצת תורה ובפעילות חסד מבורכת, ומעמיד תלמידים רבים בארץ ובעולם. הרב מאציל מרוחו על פעילות הארגון ומתווה דרך לעשייה ברוכה ומועילה.

קריאה לשותפות

אנו קוראים לכל מי שלבו פתוח לנתינה ואהבה, לכל מי שמבקש להאיר את אורו, להצטרף לאלפי התומכים המתנדבים והפעילים במגוון הפרויקטים שלנו, ולתמוך כפי יכולתו, בדיבור במעשה בגוף או בכסף. כולנו בני אב אנחנו, ולכולנו תכלית אחת משותפת, לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בנו.

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו. ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ולהדליקו לאבוקה גדולה, ולהאיר את העולם כולו" (הראי"ה קוק)

צוות העמותה

yadid 1

שם איש צוות

תפקיד
yadid 1

שם איש צוות

תפקיד
yadid 1

שם איש צוות

תפקיד
yadid 1

שם איש צוות

תפקיד
yadid 1

שם איש צוות

תפקיד