ידידי העמותה

הרבנים החשובים העומדים בראש המפעל האדיר הזה

הרב חיים יצחק דווק

רב קהילה במעלה אדומים

הרב מרדכי חיים מזרחי בקיא בחכמת הקבלה והנסתר

הרב חיים יצחק דווק

רב קהילה במעלה אדומים

הרב מרדכי חיים מזרחי בקיא בחכמת הקבלה והנסתר

הרב חיים יצחק דווק

רב קהילה במעלה אדומים

הרב מרדכי חיים מזרחי בקיא בחכמת הקבלה והנסתר

הרב חיים יצחק דווק

רב קהילה במעלה אדומים

הרב מרדכי חיים מזרחי בקיא בחכמת הקבלה והנסתר

הרב חיים יצחק דווק

רב קהילה במעלה אדומים

הרב מרדכי חיים מזרחי בקיא בחכמת הקבלה והנסתר

הרב חיים יצחק דווק

רב קהילה במעלה אדומים

הרב מרדכי חיים מזרחי בקיא בחכמת הקבלה והנסתר

הרב חיים יצחק דווק

רב קהילה במעלה אדומים

הרב מרדכי חיים מזרחי בקיא בחכמת הקבלה והנסתר

הרב חיים יצחק דווק

רב קהילה במעלה אדומים

הרב מרדכי חיים מזרחי בקיא בחכמת הקבלה והנסתר

הרב חיים יצחק דווק

רב קהילה במעלה אדומים

הרב מרדכי חיים מזרחי בקיא בחכמת הקבלה והנסתר

הרב חיים יצחק דווק

רב קהילה במעלה אדומים

הרב מרדכי חיים מזרחי בקיא בחכמת הקבלה והנסתר