תורתו מגן לנו

מאמרים נבחרים של רשב"י לכבוד ל"ג בעומר

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי:
כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה –
שפתותיו דובבות בקבר"

(מסכת בכורות דף לא)

"תורתו מגן לנו"
חוברת במהדורה דיגיטלית לכבוד ל"ג בעומר.
מאמרים נבחרים של רבי שמעון בר יוחאי, מהתלמוד ומן המדרשים.
בשפה בהירה ונגישה לכל קורא.
יחד עם מידע ביוגרפי תמציתי על תולדות רשב"י,
על פי מקורות חכמינו.

"תּוֹרָתוֹ מָגֵן לָנוּ, הִיא מְאִירַת עֵינֵינוּ הוּא יַמְלִיץ טוֹב עָלֵינוּ, אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי"