האופניים שבמחסן

בית המדרש

חודשיים חלפו מאז שצוף הבחין בפעם הראשונה באופניים החשמליים המונחות במחסן הבניין, אבל להפתעתו הם עדיין היו מונחים שם, ולא נראה היה שמישהו נגע בהם. הוא עשה בירור אצל כל השכנים, כדי לדעת למי שייכים האופניים, אבל אף אחד מהם לא ידע במה מדובר.

צוף ידע שכאשר לא משתמשים באופניים חשמליים הם מחלידים עם הזמן והבטרייה נהרסת, והלך לשאול את רב השכונה האם מותר לו להשתמש בהם בינתיים, וכך הבעלים ירוויחו שהאופניים שלהם בשימוש ולא מחלידים. במקרה שאלו אופניים גנובים, כשיגיעו הבעלים הוא ישלם להם עבור השימוש באופניים אם יבקשו תשלום. מה לדעתכם השיב לו רב השכונה?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ר"ס סעיף ט' בדין: 'שימוש באבדה'. סימן רס"ז סעיף י"ח ובדברי הסמ"ע על המקום.

תשובה לשאלה "עלייה בטעות" (שאלה מס' 746)

תקציר השאלה השבועית: השעה הייתה שעת בוקר מוקדמת כאשר הקהל בבית הכנסת סיים את תפילת שחרית של חג השבועות והגבאי החל למכור את העליות לתורה. כשהגיע לעליית 'שלישי' הכריז הגבאי: "עשרת הדיברות". העלייה נמכרה במחיר גבוה מהמקובל בבית הכנסת. אבל כשאדון ברוך עלה לתורה ל'שלישי', הוא הבחין שהעלייה שבה קוראים את עשרת הדיברות היא בכלל עליית 'רביעי', וכנראה בגלל העייפות אף אחד לא הבחין בטעות.

לאחר התפילה ניגש הגבאי לרב בית הכנסת ושאל: "האם אדון ברוך צריך לשלם את המחיר הגבוה, למרות שלא עלה לתורה ב'עשרת הדברות'? והאם יעקב, שקנה אחריו במחיר נמוך את עליית 'רביעי', צריך לשלם לפי המחיר הגבוה שנקב אדון ברוך?" מה לדעתכם השיב לו הרב?

תשובה בקצרה: ברוך לא צריך לשלם כלום, ויעקב, שקנה את עליית 'עשרת הדברות', צריך לשלם רק את הסכום שהתחייב בהתחלה.

תשובה בהרחבה: ראינו בהלכה שאדם שנדר או נתן צדקה בטעות אינו מחויב לנתינה או לנדר מכיוון שהתנאי שבגללו הוא ביצע את הנדר או התרומה לא התקיים, ולכן הוא לא צריך לשלם את ההתחייבות. וכך נפסק להלכה (שולחן ערוך 'יורה דעה' סימן רל"ב סעיף י"ט) שמי שנדר ואמר בשעת הנדר מדוע נדר את הנדר, אם לא התקיים הדבר שבגללו נדר את הנדר, הנדר אינו תקף והוא לא מחויב לעמוד בנדר. דוגמא לכך ראינו במקרה שאדם שנדר לתת צדקה לפלוני בגלל שהוא עני, והתברר שה'עני' המדובר הוא עשיר. הוא לא חייב לתת לו מאומה אף על פי שנדר לתת לו צדקה. ('פתחי תשובה' סימן רנ"ח סעיף קטן ז')

אז איזו התחייבות הם כן צריכים לשלם?

יעקב שקנה את עליית 'עשרת הדברות' בסכום הנמוך, ודאי שצריך לשלם את ההתחייבות שנקב בה, מכיוון שאי אפשר לחייב אותו על סכום שלא התחייב עליו מראש. ולכן, יעקב ואדון ברוך צריכים לשלם רק את ההתחייבויות לסכומים שנקבעו מראש במעמד מכירת העליות ולא יותר מכך.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'