הברחה כפולה

בית המדרש

מחירי הסיגריות שהאמירו לשמיים בתקופה האחרונה, גרמו לשלמה לבקש מיוסי שנוסע באופן קבוע לחו"ל להביא לו כמה פקטים של הסיגריות שהוא מעשן. יוסי הסכים, אבל קודם לכן החתים את שלמה על מסמך שאומר שבמידה והוא נתפס במכס ומקבל קנס, שלמה משלם את הקנס. יוסי נסע לחו"ל אלא שבמקום להביא רק שתי פקטים של סיגריות החליט יוסי להביא חמש פקטים ולמזלו הרע נתפס במכס. כשפנה לשלמה שישלם את הקנס, טען שלמה: "אני ביקשתי ממך שתביא שתי פקטים, אני לא אשם שהבאת חמש שאז יותר קשה להחביא אותם, וחוץ מזה משתי פקטים של סיגריות מעלימים עין במכס!" אבל יוסי טוען: "גם אם אני אשם, בכל מקרה תשתתף בקנס באופן יחסי לפי כמות הפקטים שלך!" מה דעתכם, האם שלמה צריך להשתתף בקנס?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רל"ב סעיף כ"א בדין: 'מקח טעות'. סימן שנ"ו ב'נתיבות המשפט' סעיף קטן ד' בדין: 'גזלן שמכר את החפץ'.

תשובה לשאלה "מצווה הבאה בהפסד" (שאלה מס' 700)

תקציר השאלה השבועית: חברה להשכרת קורקינטים פיתחה שיטה להשכרת קורקינט ללא הגבלת זמן, וניתן להשאיר את הקורקינט איפה שרוצים. ברגע שהשוכר מעוניין להפסיק את שכירות הקורקינט, הוא סורק את הברקוד המופיע על הקורקינט ומפסיק את השכירות. שמעון, הגיע לתל אביב לאחר תקופה ארוכה ולתדהמתו הבחין בקורקינט העומד באמצע הרחוב, הוא לא ידע שניתן להשאיר את הקורקינט באמצע הרחוב ומיהר להרים אותו כדי לקיים מצוות 'השבת אבדה'. אלא שעמי שיצא מהבניין שלו אחרי שעתיים לא הבין להיכן הקורקינט שלו נעלם. כתוצאה מהיעלמות הקורקינט, גבתה ממנו החברה סכום גבוה הרבה יותר ממה שחשב לשלם. אחרי שמצא את שמעון עם הקורקינט, תובע עמי משמעון לשלם לו את ההפסד, אבל שמעון טוען שעשה זאת בטעות ולא ידע שניתן להשאיר את הקורקינט באמצע הרחוב, מה דעתכם, האם שמעון חייב לשלם לעמי את ההפסד שנגרם לו?

תשובה בקצרה: שמעון פטור מתשלום הנזק שנגרם לעמי, אבל ברגע שנודע לו שעמי מחפש את הקורקינט הוא חייב להחזיר לו אותו ואם לא החזיר מיד, חייב בתשלום הנזק.

תשובה בהרחבה: לכאורה היה לנו לומר שכיוון ששמעון לקח את הקורקינט ללא רשות, אף על פי שכוונתו הייתה לקיים מצוות 'השבת אבדה' הוא ייחשב כ'גזלן' כיוון שלקח חפץ ללא רשות. אבל דעת הפוסקים (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שמ"א סעיף ד', ב'קצות החושן' ו'נתיבות המשפט' על המקום) שאם אדם עשה מעשה גזלה אבל לא הייתה לו כוונה לגזול את חברו, אין עליו שם 'גזלן' ולכן אי אפשר גם לחייב אותו בתשלום הנזק מדין 'גזלן'.

אבל מצד שני, ברגע שהוא יודע שהקורקינט היה ברשותו של עמי ועליו להחזיר לו את הקורקינט בהקדם האפשרי והוא מחזיק אותו ברשותו ועמי מפסיד כסף מכך, אז יש נזק שהוא ברור ומיידי ועליו לשלם את הנזק, אבל אם הנזק נגרם בשוגג מבואר להלכה בסימן שפ"ו סעיף א' שהדין הוא שהמזיק בשוגג פטור מתשלום הנזק. (וכן דעת הש"ך על המקום) אבל אין ספק שברגע שהוא יודע על הטעות שעשה, חל עליו באותו רגע חיוב לתקן את הנזק בהקדם האפשרי וחייב להחזיר את הקורקינט למקומו ואם לא החזיר מאותו רגע, הוא חייב לשלם את הנזק כפי שנפסק להלכה. (ספר 'אמרי בינה' סוף הלכות דיינים)

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

להאיר את החושך

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'