החבר המקפיץ

בית המדרש

שלומי תפס חיזוק לקראת ראש השנה והחליט שבכל בוקר הוא קם לסליחות באשמורת הבוקר, הוא ידע שיהיה לו קשה לקום ולכן ביקש מהחבר שלו שמשון שיעיר אותו בכל בוקר. אלא שרק אחרי שהוא התחיל להעיר את שלומי, גילה שמשון שמדובר במשימה קשה במיוחד וצריך עבודה קשה כדי להעיר אותו מהשינה. באחד הימים החליט שמשון לעבור לדרך קלה ביותר, הוא לקח את השופר שלו ותקע לו תקיעות תשר"ת לתוך האוזן. שלומי קפץ מהמיטה בבהלה ועל הדרך גם שבר את הנברשת שהייתה לו בחדר ליד המיטה. והוא גם היה צריך טיפול רפואי לאוזן שלו שנפגעה מהתקיעות לתוך האוזן. כעת שלומי תובע את שמשון על הנזקים, מה דעתכם האם שמשון חייב בתשלומי הנזקים?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט:

תשובה לשאלה "עלון כי תבוא" (שאלה מס' 709)

תקציר השאלה השבועית: לשלומי אבדה מעטפה שבה היו עשרת אלפים שקלים שחסך עבור בר המצווה של בנו. החברים ששמעו על דבר האבדה, החליטו לעשות לו הפתעה. הם אספו כולם ביחד את הסכום ושמו אותו בתוך מעטפה וגרמו לו לחשוב שהמעטפה נמצאה. גדעון שמצא אחרי כמה ימים את המעטפה שבה היה סכום הכסף של שלומי, הסתפק האם עליו להחזיר את הכסף, שהרי במקרה שהבעלים התייאשו הכסף שייך למוצא. או שבכלל עליו להחזיר את הכסף לחברים שאספו עבורו את הכסף. מה דעתכם?

תשובה בקצרה: נראה שגדעון צריך להחזיר את הכסף לחברים שאספו את הכסף לשלומי.

תשובה בהרחבה: הפוסקים דנים בהרחבה בדין 'ייאוש בטעות' לגבי אדם שנאבד לו משהו בתוך ביתו והוא חשב שאבד לו מחוץ לביתו והתייאש מן החפץ. בהלכה זאת, ישנה מחלוקת גדולה האם הייאוש 'תופס' או שכיוון שהחפץ אבד בתוך ביתו לא מועיל הייאוש והמוצא צריך להחזיר לו את החפץ. (שו"ת 'מחנה אפרים' סימן ז' בדין: 'קנין חצר')

אמנם במקרה שלנו היה צד לבוא ולומר ששלומי התייאש מהכסף בטעות וממילא הדבר תלוי במחלוקת הפוסקים שהבאנו לעיל, אבל נראה שבמקרה שלנו הוא קצת שונה מהמקרה המדובר. מכיוון ששלומי לא התייאש לרגע אחד מהכסף ורק חיפש אותו בכל מקום אפשרי, אלא שברגע שגרמו לו חבריו לחשוב שהאבדה נמצאה הוא לא התייאש ממנה אלא פשוט לא חשב יותר על אובדן הכסף אבל ייאוש מהכסף מעולם לא התרחש, ולכן גדעון חייב להחזיר את הכסף למרות ששלומי כבר קיבל לכאורה את הכסף שאיבד.

האם גדעון צריך להחזיר את הכסף לחברים של שלומי?

נפסק להלכה שאם אדם נתן מתנה בטעות לחברו והייתה אפילו טעות קטנה, מבטלים את המתנה כיוון שזה לא היה על דעתו של נותן המתנה בשעת הנתינה, ולכן גם במקרה שלנו החברים אספו כסף לשלומי בגלל שרצו לעזור לו כי אבד לו הכסף, אבל ברגע שהכסף נמצא השתנו הדברים ואם היו יודעים שהכסף נמצא לא היו אוספים עבורו את הכסף ולכן גדעון צריך להחזיר את הכסף לחברים של שלומי.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

להאיר את החושך

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'