הלווה הבעייתי

בית המדרש

רוני היה במצב כספי בעייתי ופעמים רבות היה מבקש הלוואות מחבריו, אבל מצבו גרם לו שלא להחזיר חלק נכבד מההלוואות. רוני ביקש כבר כמה פעמים מדודי חברו הטוב שילווה לו אלפיים שקלים אבל בכל פעם היה דודי מתחמק בטענה אחרת. באחד הימים לחץ רוני מאד על דודי שילווה לו כסף ודודי נאלץ לשקר ולומר לו שאין לו כסף מאחר וכבר הלווה את כל הכסף שלו למישהו אחר. ביום למחרת היו לדודי נקיפות מצפון לגבי השקר שנאלץ לשקר לרוני ולכן עלינו לברר מספר נקודות חשובות: א') האם דודי חייב להלוות את הכסף? ב') מי שיש ספק לגביו האם יחזיר את הכסף, האם צריך להלוות לו? ג') האם היה מותר לדודי לשקר לרוני? מה דעתכם?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן צ"ז סעיפים א'-ב'. ספר 'אהבת חסד' פרק א' הלכה ח' במילים: 'כשלא מחזיר'. תלמוד בבלי מסכת 'יבמות' דף ס"ה עמוד ב' האם מותר לשקר.

תשובה לשאלה "העגלה המתגלגלת" (שאלה מס' 613)

תקציר השאלה השבועית: אדון כהן המבוגר הבחין בעגלה של הסופר השכונתי שעמדה באמצע הרחוב, הוא מיהר להעמיס את השקיות על העגלה. וכשהגיע לבניין, השאיר את העגלה בחדר המדרגות כדי להחזיר אותה מאוחר יותר. כשגילה בצהריים שהעגלה נעלמה, הוא ניגש לרב בית הכנסת כדי לברר האם הוא חייב בתשלום על העגלה שנעלמה או שיתכן שכבר אחד השכנים הבחין בה והחזיר אותה לסופר. מה לדעתכם השיב הרב?

תשובה בקצרה: ב'דיני אדם' אדון כהן פטור מלשלם על העגלה, אבל אם הוא רוצה לצאת זכאי ב'דיני שמים' עליו לשלם עליה.

תשובה בהרחבה: נפסק להלכה ש'שואל' שלא מדעת הבעלים – נחשב כ'גזלן' (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימנים: שס"ג סעיף ה', שס"ו סעיף ג'), ומכיוון שאדון כהן השתמש בעגלה של הסופר ללא רשות הבעלים, הוא מוגדר בהלכה כ'שואל שלא מדעת' שיש לו דין 'גזלן' שחייב ב'השבת אבדה'. ולמרות שקודם לכן לקח מישהו אחר את העגלה והשתמש בה ללא רשות, על כל פנים כיוון שיש בעגלה סימן וכולם יודעים שהיא שייכת לסופר השכונתי – הוא חייב להשיב אותה לבעלים, או לכל הפחות לא לגעת בה כי היא עדיין לא נחשבת 'אבדה' – אבל ברגע שלקח אותה לשימושו האישי, ההגדרה ההלכתית שלו היא כ'גזלן' מכיוון שמי שלוקח אבדה ולא החזיר אותה נחשב כ'גזלן' (סימן רנ"ט סעיף א'). אבל מכיוון שיתכן שאחד השכנים החזיר את העגלה לסופר, מובא בהלכה שאדם אדם אמר לחברו: 'גזלתיך ואיני יודע אם החזרתי לך את הגזלה' ישנה דעה שסוברת שכדי לצאת ב'דיני שמים' צריך לשלם את מחיר הגזלה. אבל דעת הש"ך והט"ז (סימן ע"ה, סעיף י') שפטור מתשלום ואינו חייב גם ב'דיני שמים' אבל מכיוון שבמקרה שלנו בעל הסופר אינו יודע האם הושבה הגזלה, יתכן שלכל הדעות יצטרך אדון כהן לשלם את עלות העגלה כדי לצאת ב'דיני שמים'.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'