הנהג הקטן

בית המדרש

רכב הסקודה של מושיקו חנה בכניסה לבניין, הוא השאיר את דני הקטן ברכב ועלה רגע הביתה כדי להוריד כמה דברים. אלא שדני הקטן לא חשב יותר מדי והתיישב בכיסא הנהג. הוא הוריד את המעצור של רכב הסקודה שהתדרדר אחורנית ופגע ברכב ה-BMW של אדון ציון השכן. הסקודה גרמה נזק משמעותי לרכב של ציון שנאמד בעשרות אלפי שקלים. האם מושיקו חייב לשלם את הנזקים שנגרמו לרכב של אדון ציון למרות שמי שביצע אותם זה בנו הקטן?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש"צ סעיף י' בדין: 'דלי שנקשר ברגלי תרנגול', והאם זה דומה למקרה של שולח גחלת ביד 'חרש שוטה וקטן' שפטור ב'דיני אדם' וחייב ב'דיני שמיים'.

תשובה לשאלה "הנגן במזגן" (שאלה מס' 672)

תקציר השאלה השבועית: שמעון ביקש משמואל את הנגן כדי להקליט את השיעור ושכח אותו בכיתה. המנקה הניח אותו מעל המזגן וכששמעון גילה שהנגן אבד הוא התנצל בפני שמאול והציע לו לקנות חדש והוא ישלם לו על הנגן. שמואל הלך לרכוש נגן חדש, אלא שלאחר מכן הגיע שמעון ואמר: "מצאתי את הנגן, הוא היה מעל המזגן!" ושמואל אמר: "קניתי כבר נגן חדש, עכשיו אתה צריך לשלם לי את הכסף!" ושמעון טען: "אבל מצאתי את הנגן שלך, למה שאני אשלם! וחוץ מזה, אם אני צריך לשלם לך על הנגן – אז הנה קח את הנגן הישן כתמורה על הנגן החדש!" מה דעתכם? א') האם שמעון צריך לשלם לשמואל על נגן חדש? ב') האם הוא יכול לתת לו את הנגן כנגד הסכום שהתחייב לו?

תשובה בקצרה: שמעון חייב לשלם לשמואל על הנגן שהוא קנה, ואת הנגן שאיבד לו קודם לכן ישאיר ברשותו.

תשובה בהרחבה: למדנו בהלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רצ"ה סעיף ב') שכל שואל ששילם על החפץ בלי שיצטרך המשאיל לתבוע ממנו את התשלום, יש לו זכות על החפץ. כלומר שאם למשל התייקר אותו חפץ בפתאומיות אז הרווח שייך לשואל כיוון שכבר שילם עליו בשעת מעשה. כך שאם החפץ נגנב או נאבד והשומר שילם עבור החפץ ולאחר מכן הוא נמצא, הוא כעת ברשותו של השואל כיוון שכבר שילם עליו. אמנם, כתבו הפוסקים שבזמננו מצויים חפצי יד שניה אלא שערכם בדרך כלל יורד ולא עולה ולכן במקרה כזה הוא יכול להחזיר אותו לבעליו ולבקש ממנו את הכסף בחזרה.

במקרה שלנו

שמעון אמר לשמואל שיקנה נגן חדש והוא ישלם לו לפי מה שחשב ששווה הנגן האבוד. ואם כן יש לו דין 'ערב' מכיוון ששמואל הוציא הוצאות על פיו. כעין זה כתב ה'נתיבות המשפט' (סימן קפ"ג, סעיף קטן ב') ולכן שמעון חייב לשמואל כסף עבור מה ששילם לקניית הנגן החדש ואילו הנגן הישן יישאר ברשותו של שמעון.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

להאיר את החושך

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'