הסכם זה הסכם

בית המדרש

מיקי ואורי נרשמו לקורס הנדל"ן היוקרתי של חברת 'נדל"ן אפקטיבי'. עלות הקורס הייתה אסטרונומית: 30,000 שקלים לנרשם. מיקי, שחקר ובדק כיצד הוא יכול לקבל הנחה על ההרשמה לקורס, קיבל מידע שאם יגיש בקשה בכתב לקרן מסוימת, הוא יקבל הנחה של 1,000 שקלים. הוא הגיש את הבקשה וקיבל את ההנחה. לאחר מכן פנה מיקי לאורי ושאל אותו אם ירצה לקבל הנחה של 1,000 שקלים ממחיר הקורס בתמורה ל-300 שקלים על המידע. אורי הסכים ומיקי הסביר לו לאן לשלוח את הבקשה. לאחר שאורי קיבל גם הוא את ההנחה בא מיקי לדרוש ממנו את הכסף. אורי סירב לשלם בטענה שמיקי היה מחויב להעביר לו את המידע לקבלת ההנחה מדין 'משיב אבדה', ואילו מיקי טען שעליו לעמוד בהסכם ולשלם את הכסף. מה דעתכם? האם אורי צריך לשלם למיקי את הכסף?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן כ"ח והאם יש כאן 'השבת אבדה'. 'נתיבות המשפט' סעיף קטן א'. סימן קכ"ט סעיף כ"ב בדברי הרמ"א והאם יכול לטעון: 'משטה אני בך'.

תשובה לשאלה 'עלון שלח' (שאלה מס' 801)
תקציר השאלה השבועית:

מצבו הכלכלי של יוגב לא היה במיטבו. הוא פנה  לאחת העמותות בבקשת עזרה ולאחר שקיבל את התמיכה ביקש מהם לשלוח עבורו את הצ'ק עם ברוך, השכן שלו מהבניין. לרוע המזל התברר לאחר כמה ימים שהצ'ק של יוגב התכבס בטעות בתוך החולצה של ברוך. לא ניתן היה לעשות שוב שימוש בצ'ק, כמובן, ויוגב תבע מברוך לשלם לו את הנזק, אבל ברוך טען להגנתו: "אני בסך הכול עשיתי לך טובה שהעברתי את הצ'ק וגם זה לא בדיוק נקרא כסף, אז לא ממש נגרם לך נזק!" מה דעתכם? האם ברוך צודק בטענתו או שהוא צריך לשלם ליוגב את הנזק?

תשובה בקצרה: ברוך פטור מתשלום ליוגב על הצ'ק שהתכבס.

תשובה בהרחבה: למדנו בגמרא שיש ארבעה סוגים של 'שומרים', ויש דבר אחד שמוגדר בהלכה כדבר שאין לו שמירה – 'שטרות', כיוון שאינם נחשבים לכסף ממשי. (תלמוד בבלי מסכת 'בבא מציעא' דף צ"ג עמוד א', שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש"א סעיף א'). כיוון שכתוב בסך הכול בצ'ק "שלמו לפקודת פלוני" והצ'ק הוא בסך הכול שטר הוראה לבנק שישלם למחזיק הצ'ק, אי אפשר להחשיב את הצ'ק כאילו הוא עצמו "ממון", ולכן לא חלים עליו דיני שמירה.

מה הדין אם אדם גרם נזק לשטר חוב?

אמנם, אף על פי שדיני שמירה אינם חלים על שטרות וכך גם לגבי שטר חוב, בכל מקרה, אסור לגרום לכתחילה נזק לשטר חוב. ובמקרה שאדם גרם נזק במזיד לשטר חוב של חברו, הוא חייב לשלם מדין 'גרמי', מכיוון שזה נזק שהוא מיידי. אבל  מי שהזיק בשוגג לשטר החוב פטור מתשלום הנזק.

מה הדין במקרה שלנו?

במקרה שלנו ברוך כיבס בטעות את הצ'ק ומבחינה הלכתית הוא נחשב כשורף שטרותיו של חברו וצריך לשלם את הנזק מדין 'גרמי', אלא אם כן הנזק נעשה בשגגה, ואז הוא פטור מתשלום הנזק.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

חסד בקומבינה

בית המדרש

שבוע הספר

בית המדרש

הצ'ק שהתכבס

בית המדרש

האור שלך משמעותי

בית המדרש

עוגת יום הולדת

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'