הפנס השבור

בית המדרש

אליאור הכניס את הרכב שלו לתיקון במוסך וקיבל מהמוסך רכב חליפי ליומיים הבאים. הוא סמך על בעל המוסך ולא בדק את הרכב לפני שיצא מהמוסך. כשחזר עם הרכב החליפי, הראה לו בעל המוסך שהפנס האחורי של הרכב שבור ודרש ממנו לשלם עליו. "אני לא שברתי את הפנס הזה, בהתחייבות של מאה אחוז!" טען אליאור. ובעל המוסך אמר: "לא אמרתי שאתה שברת, יכול להיות שמישהו שבר לך בטעות את הפנס ולא שמת לב, אבל בוודאות מהמוסך לא יצא רכב עם פנס שבור!" מה דעתכם? האם אליאור חייב לשלם על הפנס השבור?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ע"ה סעיף ט' והאם אומרים כאן 'המוציא מחברו עליו הראיה, או שאומרים ברי ושמא – ברי עדיף'.

תשובה לשאלה 'רכב חשמלי' (שאלה מס' 764):

תקציר השאלה השבועית: בחברת ההשכרה של 'אלקטריק קאר' היו משכירים לפי שעות רכבים חשמליים שהיו מוטענים מראש בהתאם לבקשת הלקוח. שלמה, שרצה רכב חשמלי לנסיעה של שעתיים, שכר רכב וקיבל מכונית חשמלית כפי שביקש. הוא יצא לדרך וסמך על החברה שהבטרייה מלאה. אבל להפתעתו, לאחר חצי שעה נגמרה פתאום הבטרייה של הרכב והוא נאלץ לגרור אותו לעמדת טעינה מהירה ולהמתין שם כשעה עד שהיא תיטען. כעת הוא תובע מחברת ההשכרה את הנזקים שנגרמו לו מכיוון שהבטרייה לא הייתה מוטענת במלואה. האם חברת ההשכרה תצטרך לשלם לו את הנזקים?

תשובה בקצרה: נראה שאם אין מנהג או התחייבות מפורשת לחייב על רשלנות כזאת, חברת ההשכרה פטורה מלשלם לשוכר על הנזקים.

תשובה בהרחבה: ברור שכל חיובי השכירות שמתחייבים בהם בזמן ששוכרים רכב, מחייבים את שני הצדדים, ואין ספק שחברת ההשכרה לא עמדה בתנאים הנדרשים. לכן, בוודאי שעליה להשלים לשוכר את זמן השכירות שהפסיד בזמן הטענת הרכב, כי בפועל הוא קיבל פחות זמן לשימוש ברכב החשמלי.

עם זאת, אין לחייב את חברת ההשכרה בנזקים עקיפים שנגרמו לשוכר כיוון שהיא לא התחייבה לשלם לו את הנזקים במקרה שכזה. ומבחינה הלכתית זה נחשב כ'גרמא' שפטור מתשלום. ואף שבדיני שמיים חייבים לשלם על גרמא בנזיקין, זה רק במקרה שהייתה כוונה ממשית להזיק או שנגרם נזק בפשיעה מכוונת. אבל אם הדבר נגרם בשוגג הם פטורים מתשלום בדיני שמיים (תוספות, דיבור המתחיל 'כיסויי', מסכת בבא קמא דף נ"ו עמוד א') בכל מקרה, ברגע שאין מנהג ברור לחייב את חברות ההשכרה על נזקים עקיפים שנגרמו, או במקרה שאין התחייבות ברורה מצידם לשלם. אבל אם ברור שעליהם לשלם וכך המנהג בשוק השכרת הרכב, בוודאי שעל חברת ההשכרה לשלם את כל הנזקים.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

מחסום יקר

בית המדרש

חופשה או פינוי

בית המדרש

נזק פתאומי

בית המדרש

משלוח מנות ומעטפה

בית המדרש

יד לוחצת יד

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'