זהירות, קפה רותח!

בית המדרש

לכבוד חג השבועות החליטו בני הנוער שבמדרשת 'שלום לעם' ברמת שרת, להישאר ללימוד בבית הכנסת במשך כל הלילה. בין הנערים שנשארו, היו איתי עומרי ואוריה. הם נשארו ללימוד, אלא שבשעה ארבע לפנות בוקר כבר כולם היו מנומנמים וכמעט נרדמו. יחזקאל, הגבאי של בית הכנסת החליט לקום ולהכין לכולם קפה חזק וריחני כדי לעורר אותם להמשיך בלימוד. אלא שעומרי שישב בקצה של בית הכנסת, הוריד את הראש על השולחן ונרדם. יחזקאל הגבאי, הניח לו את כוס הקפה על השולחן אלא שתוך כדי שינה הזיז עומרי את היד שלו וכוס הקפה התעופפה על הרצפה והתנפצה לרסיסים. עומרי ויחזקאל הגבאי, ניגשו לרב רחמים ושאלו מי חייב לשלם על הכוס? האם עומרי שהיה שקוע בשינה עמוקה, או יחזקאל שהניח לידו את הכוס? או שבכלל שניהם פטורים, במיוחד לאור העובדה שאף אחד מהם לא עשה את זה בכוונה. מה דעתכם?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף ד' עמוד א' במילים: "וישן דרכו להזיק". שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תכ"א סעיף ד' וב'נתיבות המשפט' סימן רצ"א סעיף קטן ז' בדין: 'אדם המניח חפצים במקום שאינו משתמר'. והאם המקרה שלפנינו דומה לנידונים הללו? והאם יש הבדל למי שייכים הכוסות.

לרגל החג אנחנו מפרסמים את השאלה יחד עם התשובה.

תשובה לשאלה "זהירות, קפה רותח!" (שאלה מס' 294)

תשובה בקצרה: יחזקאל הגבאי חייב לשלם על הכוס, מכיוון שהניח אותה ליד עומרי כשהיה שקוע בשינה ולא היה אחראי למעשיו.

תשובה בהרחבה: ברור לנו שהדבר האחרון שיחזקאל הגבאי חשב עליו, זאת העובדה שעומרי יעיף את כוס הקפה בטעות תוך כדי שינה. אבל בגלל שאדם בזמן השינה אינו אחראי למעשיו, עדיין האחריות מוטלת על יחזקאל שהניח את כוס הקפה לצדו של עומרי. ומכיוון שנפסק להלכה שאדם שהיו בסביבתו כלים והוא הזיק להם תוך כדי שינה ונשברו, חייב לשלם מכיוון שהיה עליו להזיז אותם מעל ידו כאשר הלך לישון. אבל, אם הוא כבר היה ישן ובא בעל הכלים והניח אותם לידו, במקרה כזה הוא פטור בגלל שזה נחשב כאונס גמור וזאת אשמתו של בעל הכלים שהניח אותם לידו בזמן שהוא ישן. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תכ"א)

דוגמא לכך מצאנו בפוסקים, לגבי אדם שהניח חפץ של חברו במקום שבו החפץ יכל להישבר, הוא יהיה חייב מדין 'מזיק', וגם ישן מוגדר כ'מזיק', ולכן ברגע שיחזקאל הניח את הכוס ליד עומרי השקוע בשינה, הוא צריך לשלם על הכוס שנשברה. ('נתיבות המשפט' סימן רצ"א סעיף קטן ז')

בסיפור שלנו

אם יחזקאל הגבאי הניח את הכוס צמוד לעומרי, הוא נחשב כ'מזיק' וצריך לשלם על הכוס, אבל אם הוא הניח את הכוס במקום שבו קשה לחשוב שעומרי היה מצליח לשבור אותה, שניהם פטורים מתשלום, מכיוון שיחזקאל אינו נחשב כ'מזיק' ועומרי נחשב כ'אנוס'. אבל אם מי שהניח את הכוס הוא ילד קטן שאי אפשר לחייב אותו בתשלום הנזק, חוזרים למי שכן אפשר לחייב אותו בתשלום שזה הישן ואז הוא צריך לשלם על הכוס שנשברה.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

להאיר את החושך

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'