זיכוי בגניבה

בית המדרש

השמועה התפשטה במהירות בין החנויות, שחברת מוצרי המזון מהגדולות בשוק מחלקת זיכויים לכל חנות שרכשה את מוצרי החברה לאור החלטת משרד הבריאות להוריד כמה ממוצרי החברה מהמדפים. סוכני החברה עברו בין החנויות, כשהם מבקשים לזרוק את המוצרים הפגומים ומעניקים זיכויים כנגדם. משה, בעל חנות המכולת 'הכי זול שיש' החליט שלא לזרוק את מוצרי החברה ומכר אותם כמות שהם ללקוחות. כאשר הגיע הסוכן של החברה, קיבל משה כמובן את הזיכוי ברצון. אלא שלאחר כמה ימים התברר שמשה מכר את המוצרים במקום להשמיד אותם, וכשפנה אליו הסוכן של החברה הוא טען: "גם ככה המוצרים היו הולכים לזבל, וללקוחות שלי לא אכפת והם מוכנים לקנות למרות הכול. אז מה אכפת לכם שמכרתי אותם בסוף?" מה דעתכם, האם משה צריך להחזיר את הזיכוי לחברה?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רל"ב סעיף כ"א בדין: 'מקח טעות'. סימן שנ"ו בדין: 'גזלן שמכר את החפץ' וב'נתיבות המשפט' סעיף קטן ד'.

תשובה לשאלה "על חשבון הברון" (שאלה מס' 698)

תקציר השאלה השבועית: שמואל רכש מאות חבילות חטיפים עבור פעילות 'אבות ובנים' אלא שכאשר הוא פתח את אחת החבילות התברר לו שהיא ריקה לחלוטין וחברת החטיפים פיצתה אותו בחמש חבילות חדשות, אלא שהתברר לו לאחר יומיים שכל אריזות החטיפים ריקות. כעת שמואל התלבט האם הוא יכול לתת לכל אחד מהילדים חבילה ריקה כדי שיתלוננו ויקבלו כפיצוי חמש חבילות במתנה, או שאינו יכול מכיוון שהוא כבר קיבל את הפיצוי שכפי הנראה נועד עבור כל המוצרים הפגומים שנמצאים ברשותו. מה דעתכם? האם מותר לשמואל לתת את החטיפים הפגומים כדי שאנשים אחרים יוכלו לקבל עליהם פיצוי מהחברה?

תשובה בקצרה: אסור לשמואל לחלק את המוצר לילדים כדי שיקבלו פיצוי, והוא יכול רק לקבל את הפיצוי שקיבל פעם אחת לעצמו ולא יותר מזה.

תשובה בהרחבה: ישנה הלכה פשוטה שרבים נכשלים בה, בעיקר מחוסר ידע וכדאי להביא אותה כאן. כאשר אדם נתקל במוצר או חפץ פגום מבחינת ההלכה הוא רשאי 'לבטל את המקח' ולהחזיר את המוצר או לבקש שיחליפו לו למוצר חילופי, אבל בוודאי שאסור לו לסחוט את המוכר שישלם לו פיצוי בפרט כאשר המוכר עשה זאת בשוגג ולא בכוונה תחילה. וכך נפסק להלכה לגבי אדם שכפו אותו לתת מתנה, שאז מתנתו אינה נחשבת מתנה ומקבל המתנה צריך להחזיר אותה לבעליה. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רל"ב סעיף ג', סימן ר"ה סעיף ב')

מה הדין כשהמוכר עצמו נותן פיצוי?

במקרה שהמוכר מצד עצמו נותן פיצוי ללקוחות על המוצרים הפגומים מבלי שכפו אותו לעשות זאת, מותר לקחת את הפיצוי מכיוון שאומדים דעתו של המוכר שרוצה לפצות את הלקוחות שלו על עוגמת הנפש שנגרמה להם ובכך לשמור על שמו הטוב, ולכן במקרה שלנו שלקוח אחד קיבל הרבה מוצרים פגומים בוודאי שאין דעת המוכר שיעשו מסחר ורווחים מהפיצויים שהוא נותן, ולכן נראה שאסור לשמואל לחלק את המוצרים הפגומים לילדים כדי שיתלוננו עליהם בחברה ויקבלו פיצוי כנגדם. והוא עצמו, רשאי כמובן לקחת לעצמו את הפיצוי שקיבל מהחברה על המוצר הפגום שפתח, אבל לא יותר מכך ואינו יכול לתבוע יותר.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

להאיר את החושך

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'