טעות בהפרשים

בית המדרש

שרה הייתה רגילה לעשות קניות בהזמנה מקוונת מהסופר הסמוך לביתה והייתה מקבלת את המוצרים עם משלוח עד הבית. באחד הימים, קיבלה טלפון מהפקידה בסופר שסיפרה לה שבהזמנה האחרונה הניחו לה במשלוח בטעות בשר מספר חמש, במקום מספר שתיים כפי שהזמינה. וביקשה ממנה לשלם את ההפרש שעמד על שלוש מאות שקלים. אבל שרה טענה: "למה אני צריכה לשלם את ההפרש, הרי זאת טעות שלכם!" מה דעתכם, האם שרה צריכה לשלם את ההפרש של עלות הבשר?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רל"ג, סעיף א' בדין: 'ביקש רעות ונמצאו יפות' והאם חל המקח. סימן שמ"ד, סעיף ד' בדין 'נהנה' והאם זה דומה למקרה של יתומים שאכלו על שולחן אביהם.

תשובה לשאלה "המפגין שרצה שלום" (שאלה מס' 739)

תקציר השאלה השבועית: אריק היה מהמשתתפים הקבועים בכל ההפגנות הפוליטיות, הוא קיבל סכומי הכסף גדולים עבור כל חסימת כביש או הפגנה שארגן. אלא שבאחד הימים, הוא הבין שמנצלים אותו כדי להרבות שנאה ופילוג בעם. ולכן החליט להשתמש בכסף שקיבל ממארגני ההפגנות כדי לארגן מפגשי שלום ושיח הדדיים. הבוסים שלו ששמעו על המפגשים הללו, כעסו ודרשו את הכסף בחזרה. אבל אריק טען שאינו צריך להחזיר את הכסף, מכיוון שעשה באמצעותו דברים טובים. מה דעתכם, האם אריק צריך להחזיר את הכסף למארגנים?

תשובה בקצרה: למרות שכוונתו של אריק טובה, עדיין הוא יצטרך להחזיר את הכסף למארגנים.

תשובה בהרחבה: ישנם מקרים שבהם אדם רואה שחברו הולך לעבור על איסור מהתורה והוא רוצה לגרום לו להימנע מלעבור על האיסור הזה, ישנה הגדרה הלכתית הנקראת 'אפרושי מאיסורא' שמלמדת אותנו באיזה מקרים אדם יכול לפעול כדי למנוע מחברו להיכשל באיסור תורה. למשל: אדם שרואה שחברו לובש בגד שאסור ללבוש לפי התורה כגון 'שעטנז' (בגד שנארג מצמר ופשתן) מותר לו להוריד מעליו את הבגד האסור כדי למנוע ממנו להיכשל באיסור החמור וכמובן בצורה יפה, נעימה ומכובדת ובוודאי לא בצורה אגרסיבית וכך נפסק להלכה. ('קצות החושן' סימן ג')

מותר לעשות מצווה בכסף של אחרים?

מההלכה שהבאנו, אנו לומדים שאסור לאדם לקחת את ממון חברו על מנת לעשות מצוות בכספו או כדי למנוע מחברו לעבור על איסור תורה, אף על פי שחברו אינו מתנהג כשורה. כיוון שבשביל לעשות צעד כזה, צריך היתר מיוחד מבית דין שמוסמך לכך ואף אדם לא יכול לעשות זאת על דעת עצמו.

 

מה הדין במקרה שלנו?

בסיפור שלנו קודם כל חשוב להבהיר שבוודאי עדיף שלא להשתתף באופן כללי בהפגנות מכל סוג שהוא ובוודאי שלא לקבל כסף כדי לזרוע מחלוקת בעם ישראל, כיוון ששנאת חינם גורמת לקטרוג גדול על עם ישראל. אבל למרות הרצון הטוב של אריק, הוא עדיין יצטרך להחזיר את הכסף למארגנים.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'