כל הזמן להתקדם ולעלות

דיבורים טובים

"מעלין בקודש" (מסכת שבת)

*

בכל יום מוסיפים נר אחד של אור,

מתחילים בנר אחד ומסיימים בשמונה.

*

זו הדרך להאיר,

להתחיל בקטן, במה שאתה מסוגל,

להאיר בכל פעם את האור הכי טוב שלך,

ומשם להתקדם ולהוסיף.

כל יום עוד קצת אור.

ויהי אור!

***

תתחיל בקטן ותתקדם משם!

 

*

 

תאיר עם המתנות שקיבלת!

—–

"פרסומי ניסא" (מסכת שבת)

*

את נרות החנוכה מדליקים במקום גלוי,

שכמה שיותר אנשים יראו את האור.

*

האור שלך הוא אור מיוחד,

הוא המתנה שלך לעולם.

אל תסתיר אותו,

את המתנות שלך עליך להציע לכולם,

תן את הטוב שיש לך לעולם.

אל תשמור את האור לעצמך.

האור נועד להאיר!

***

תן לעולם את כל המתנות הטובות שיש לך!

 

 

 

תדע להנמיך את עצמך

—-

"למטה מעשרה" (מסכת שבת)

*

כשמדליקים סמוך לדלת הפונה אל החוץ,

צריך להניח את הנרות
בגובה נמוך מעשרה טפחים.

*

אל תעוף על עצמך,

באת להאיר, וזה התפקיד שלך,

עשה זאת מתוך ענווה.

התכופף מעט כדי להאיר,

והאור הטוב שלך יוכל לעלות,
ולהאיר לכולם.

***

אל תתנשא, ותאיר הרבה יותר!

 

 

 

*

שום דבר לא עוצר את האור שלנו

—-

"וטמאו את כל השמנים" (פיוט לחנוכה)

*

היוונים שכבשו את המקדש,

נטפלים בכוונה תחילה ל"אור היהודי"

הם מטמאים במודע את כל השמנים,

שאי אפשר יהיה להדליק את המנורה.

*

אך נסיון העבר מוכיח –

את האור שלנו אי אפשר לכבות,

אפשר אולי לאטום ולטמא –

את הכלים שנועדו להאיר,

אך האור שלנו ימשיך להאיר.

***

גם אם כרגע נראה חשוך, דע לך שאתה אור!

 

*

את החושך מגרשים באור

—-

"והדליקו נרות בחצרות קדשך…" (מתוך התפילה)

*

מיד עם סיום המלחמה נגד היוונים,

עוד לפני חגיגות הניצחון והמנוחה,

באים החשמונאים, קודם כל – "להאיר",

ולהעלות את הנרות במנורת המקדש.

*

זירת המאבק והמלחמה בחושך שבחיינו –

היא זירה חשובה ומשמעותית.

אבל את החושך עצמו –

מגרשים רק כשמדליקים את האור.

עלינו להאיר את האור שבתוכנו,
במחשבה טובה, בדיבור טוב ובמעשים טובים.

***

את החושך שבחייך אתה יכול לגרש רק עם האור הטוב שלך!

 

*

אתה מדליק!

—-

"הדלקה עושה מצווה" (מסכת שבת)

*

מצוות נר חנוכה היא רגע ההדלקה,

גם אם הנר כבה, המצווה כבר נעשתה.

*

אתה צריך רק להדליק,

לעשות את הכול כדי להאיר.

כל השאר אינו צריך להטריד אותך.

אתה תעשה את הפעולות הכי טובות שלך,

אחר כך זה כבר לא בידיים שלך.

***

תעשה את כל מה שאתה יכול. זה מספיק!

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

דיבורים טובים

הדיאגנוזה

דיבורים טובים

איך אני יכול לעזור לעם ישראל?

דיבורים טובים

משקפי מציאות לא מדומה!

דיבורים טובים

למה קורים לנו דברים רעים?!

דיבורים טובים

איך אני יכול לעזור לעם ישראל?!

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'