לדבר עם הקיר

בית המדרש

לכבוד יום ההולדת של אשתו, החליט אלישע לרכוש לה שעון יוקרתי בסכום של אלף שקלים. הוא נכנס לחנות שעונים מובילה ורכש עבורה שעון יוקרתי ושילם עליו טבין ותקילין. הוא העניק את המתנה לאשתו ששמחה מאד בשעון היוקרתי, אלא שלאחר יומיים בלבד החל הצבע להתקלף בשעון היוקרתי. אלישע מיהר לחנות, החזיר את השעון למוכר ודרש לתקן אותו בהקדם. "אין בעיה, תוך כמה ימים יסדרו לך את הבעיה", הבטיח לו המוכר, אלא שחודש חלף מאז שהביא את השעון לתיקון ומאז דחה אותו המוכר כבר מספר פעמים. אלישע החליט לעשות סוף לבעיה, שינה קצת את המראה שלו כדי שהמוכר לא יזכור אותו, הגיע לחנות וביקש להראות לו את הדגם של השעון שרכש לפני חודש. כשהמוכר הוציא לו את השעון, הוא הכניס אותו לכיסו ואמר למוכר: "אני אלישע, זוכר אותי?! כבר חודש אני רודף אחריך כדי שתתקן את השעון, אז כשהוא יחזור מתיקון תיקח אותו לעצמך ובינתיים אני לוקח לעצמי את השעון הזה!". המוכר כעס כמובן והזמין את אלישע להופיע בפני הרב, מה לדעתכם פסק להם הרב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רט"ו סעיף ח' בדין: 'מנהג בדיני ממונות'. סימן ר"ז סעיף ה' בדין: 'מקח על תנאי'.

תשובה לשאלה "נעליים בחצי מחיר" (שאלה מס' 679)

תקציר השאלה השבועית: שוקי נכנס לחנות נעליים יוקרתית ורכש זוג נעליים בסכום של שלוש מאות שקלים. למחרת גילה בחנות נעליים אחרת, את אותן נעליים בסכום של מאה וחמישים שקלים. שוקי החליט לעשות תרגיל, הוא רכש את הנעליים בחנות הזולה ופנה בחזרה עם הקבלה לחנות היוקרתית וביקש לקבל את הכסף בחזרה כפי שמחויב בחוק. אביהוא ששמע על התרגיל של שוקי, פנה אליו ואמר: "אסור לך לרמות אותם! הרי אתמול רצית מאוד את הנעליים, וגם כבר נעלת אותן!" ואילו שוקי טען: "רציתי, עד שגיליתי אותן בחצי מחיר. לפי החוק אני יכול לקבל את הכסף בחזרה!". האם מותר לשוקי לבקש את הכסף בחזרה? ומה יהיה הדין אם הוא לא השתמש עדיין בנעלים החדשות שקנה?

תשובה בקצרה: מותר ליוסי להחזיר את הנעליים שקנה בחנות היוקרתית, אבל לא לתת לבעל החנות את הנעליים הזולות שקנה בחנות השנייה.

תשובה בהרחבה: למדנו בהלכה שבכל דיני 'מקח וממכר' הולכים אחר המנהג ורק במקומות שאין מנהג ברור בעניין, הולכים אחר הנפסק להלכה. לגבי המקרה שלנו, מבואר הדין בסוף סימן רט"ו ובעוד מקומות. לדוגמא, מי שמכר מכשיר פלאפון לחברו ויש מחלוקת בין הקונה למוכר האם המכירה כוללת גם אביזרים נלווים כגון: מטען, אוזניות, נרתיק וכדומה – הולכים אחר המנהג המקובל לרכוש מכשיר כזה ועם אלו אביזרים נלווים בדרך כלל מגיע המכשיר.

לגבי מקרה שהקונה יכול להתנות עם המוכר מראש, שיוכל להחזיר את החפץ שקנה ולקבל את מעותיו בחזרה, כמו במקרה שלנו שהחוק מחייב את החנות להשיב את הכסף לקונה בניכוי אחוזים מסוימים – הולכים אחרי המנהג ולא נכנסים לסיבותיו של הקונה, מדוע החליט לבטל את המקח.

האם הוא צריך להשיב את אותן נעליים דווקא?

התנאי המדובר הוא, שהקונה יכול להחזיר את החפץ לחנות ולקבל את מעותיו בחזרה. מדובר דווקא בתנאי שהוא החזיר את אותו חפץ שרכש באותה חנות ולא חפץ אחר, כי להחזיר מוצר אחר בוודאי שאסור, וגם המוכר יכול לומר לקונה שאינו מעוניין לקבל חפץ שאינו שלו ולזכות אותו עבורו. ואם הוא מחזיר את הנעליים שרכש בחנות הזולה במקומן, הוא נוהג שלא כהוגן ועוון גזל בידו.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'