להפסיד נר חנוכה

בית המדרש

יוסי ובני משפחתו תכננו כבר כמה חודשים טיסה במחיר מוזל לארצות הברית. באחד הימים יוסי מצא עסקה טובה וסגר על חמישה כרטיסים לארצות הברית, אלא שיוסי לא שם לב שהנסיעה נופלת בימי החנוכה אלא שכמה ימים קודם הוא שם לב שהנסיעה נופלת על נר חמישי של חנוכה ואם יעלה על המטוס הוא לא יוכל להדליק את הנר החמישי של חנוכה. הוא ניגש לרב ושאל אותו מה לעשות, מכיוון שאם יבטל את הטיסה הוא יפסיד הרבה כסף. מה לדעתכם השיב לו הרב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'שבת' דף כ"א עמוד ב' במילים: 'נר איש וביתו' והאם החיוב הוא רק על בית או כל מקום אחר. שולחן ערוך 'אורח חיים' סימן תרע"א סעיף ה' וב'פסקי תשובות' סימן תרע"ז אות ג'.  

תשובה לשאלה "נרות חנוכה ברכב" (שאלה מס' 721)

תקציר השאלה השבועית: מצבו הכלכלי הקשה של שוקי לא אפשר לו להתגורר בדירה ראויה לשמה, ועד שימצא דירה אחרת זולה יותר. הוא ישן ברכב שלו למשך כמה ימים, מאחר ובאותם ימים החלו ימי החנוכה הוא פנה לרב השכונה ושאל אותו האם הוא חייב בהדלקת נרות חנוכה ברכב שלו? מה לדעתכם השיב לו הרב? והאם מי שמתגורר באוהל חייב בהדלקת נרות?

תשובה בקצרה: אמנם ישנה מחלוקת הפוסקים לגבי מי שאין לו בית האם חייב בהדלקה, אבל להלכה נפסק שידליק בלי ברכה.

תשובה בהרחבה: מצאנו בגמרא לגבי מצוות חנוכה שמוגדרת במילים 'מצוות איש וביתו' שממנה למדנו שחיוב הדלקת נר חנוכה אמנם חל על האיש, אבל את המצווה הזאת הוא מקיים בביתו. ממש כמו מצוות מזוזה ומעקה ונרות שבת, שבהן החיוב חל על האדם אבל קיום המצווה נעשה בבית. ולגבי אדם שלא מתגורר בבית קבע המחובר לקרקע אלא בדירת עראי כמו אוהל או רכב, והוא הדין למי שנוסע ברכבת כל הלילה או טס במטוס. ישנה מחלוקת הפוסקים האם יש לו חיוב של הדלקת נרות חנוכה (בשונה מאדם שמשכיר דירה, שיש לו קניין זמני באותה דירה ולכן כן יש לו בה חיוב הדלקה כמבואר בהלכה בסימן תרע"ז).

ומה הדין להלכה?

להלכה דעת רוב פוסקי זמננו שיש צורך דווקא בבית של ממש על מנת להיות מחויב בהדלקת נרות חנוכה, ויש כאלו שסוברים שחיוב ההדלקה חל על האדם והכוונה האמורה בגמרא לגבי 'בית' לאו דווקא בית של ממש. ולכן מצד הדין, יש להדליק כדי לחשוש לדעת הפוסקים שחייב בהדלקת נרות חנוכה, אבל בלי ברכה מכיוון שאנחנו חוששים לברכה לבטלה לדעת הפוסקים שסוברים שפטור ממצוות הדלקת נרות חנוכה.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'