למה יש כל כך הרבה מחלוקות?!

שאל את הרב

שאלה: שלום הרב. אני לא מבין איך יכול להיות שאם יש אלוקים אחד ותורה אחת, יש בתוכה כל כך הרבה מחלוקות? בתור ילד ראיתי במשנה את הדעות השונות: רבי יהודה ורבי מאיר, רבי שמעון ורבי יוסי. כבר אז התפלאתי על כך. עכשיו אני לומד גמרא ומגלה שזה לא נגמר, להפך, יש עוד מחלוקות של אמוראים מה אמרו התנאים ומחלוקות של המפרשים מה התכוונו האמוראים ואחרי כל זה – וויכוחים מה ההלכה. ואני לא מבין, אם יש אמת אחת מאיפה נולדו כל כך הרבה מחלוקות? ואם בסופו של דבר נקבעה הלכה כדעה אחת, למה חשוב ללמוד את הדעות האחרות?
עדיאל

תשובה: שלום עדיאל.
מספרים על שני יהודים שבאו לדין תורה אצל הרב. הראשון שטח את טענותיו שהיו נשמעות משכנעות למדי. הרב האזין לדבריו בקשב ואמר לו: "אתה צודק". לאחר מכן שטח גם חברו את טענותיו שגם הן נשמעו מבוססות והגיוניות. הרב האזין גם לו ואמר: "גם אתה צודק". הרבנית שעמדה מן הצד ושמעה את הדברים לא התאפקה: "בעלי היקר, איך ייתכן שגם לראשון אמרת שהוא צודק וגם לשני אמרת שהוא צודק, הרי הם חולקים ביניהם?!". הרב האזין בקשב גם לרעייתו ואמר לה: "נו, נו, גם את צודקת".
זהו סיפור משעשע אבל מזמין אותנו להוסיף לשאלות החשובות שלך עוד אחת: כאשר יש מחלוקת בין שתי דעות, האם זה אומר בהכרח שהאחת צודקת והשנייה טועה ודעתה שגויה?
הדוגמא המפורסמת ביותר למחלוקת במשנה היא בין בית שמאי לבית הלל. בין שתי קבוצות החכמים הללו היה וויכוח נוקב לאורך זמן עד שיצאה בת קול משמים והכריזה: "אלו ואלו דברים אלוקים חיים והלכה כבית הלל" (עירובין י"ג, ב').
המשפט הזה נראה תמוה: איך ייתכן שדברי שני הצדדים מקבלים חיזוק משמים, הרי הם סותרים זה את זה?! יתירה מזו, אם נפסקה הלכה כדעת בית הלל, זה מראה לכאורה שהם צודקים ובית שמאי טועים. ואם כן למה על שתי הדעות נאמר שהן דברי אלוקים חיים?!
התשובה לכך היא זו: ייתכן ששתי הדעות צודקות וכל אחת מהן מבטאת צד או שיקול מסוים ובשתיהן יש אמת. אומנם בפועל חייבים להכריע להלכה כיצד לנהוג, אך אין זה אומר שהדעה שלא נפסקה מוטעית.

מה עושים בשעה פנויה?
דוגמא לדבר: יהודי אחד עובד קשה לפרנסתו. הוא חוזר כל יום מהמשרד מאוחר בלילה, עייף מאוד ומיד הולך לישון. יום אחד בשבוע הוא מסיים את העבודה מוקדם ויש לו מעט זמן פנוי. הוא מתלבט מה לעשות בו. קול אחד בתוכו אומר: 'תעשה ספורט. כדי לשמור על הבריאות אתה חייב להזיז את הגוף'. קול שני אומר: 'עדיף שתלמד תורה. להטעין קצת אנרגיה רוחנית במצברים שלך'. קול שלישי אומר: 'רגע, ומה עם המשפחה? עדיף שתבלה יותר זמן עם אשתך וילדיך'.
ועכשיו תאמר לי בבקשה עדיאל: מי מבין הקולות טועה? הרי ברור שכולם צודקים. חשוב שאדם יעשה ספורט, חיוני שילמד תורה, אך גם שלא ישכח להקדיש זמן למשפחתו. בפועל האדם יצטרך להחליט בכל פעם למה מבין האפשרויות להקדיש את זמנו, אבל יש כאן צדדים שונים שכולם נכונים.

כך גם רבות מהמחלוקות בלימוד התורה נובעות מכך שהמציאות שברא הקב"ה מורכבת. גורם נוסף למחלוקות הוא שיקול דעת שונה בין חכמים לגבי אופן הלימוד במידות שהתורה נדרשת בהן. מכל מקום, מי שרוצה לגלות את האמת הגדולה שבתורה צריך להכיר את הדעות השונות ולאחר מכן לברר מה בפועל נפסק להלכה בכל מקרה.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

שאל את הרב

איך גוי הופך ליהודי?

שאל את הרב

סתם מוזיקה - מה הבעיה?

שאל את הרב

מותר לְתַקְשֵׁר עם המתים?

שאל את הרב

אני אוהבת לרכל

שאל את הרב

איך משתמחים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'