מחיר מופקע

בית המדרש

התפרצות הר הגעש בסיציליה הצליחה לשתק את הטיסות באזור עד למועד לא ידוע. אדון לוי שביקר בסיציליה לרגל עסקיו היה חייב לחזור הביתה בדחיפות, לאחר בירורים מהירים שעשה הוא שמע ששדה התעופה ברומא פתוח ואם יעלה על מונית הוא יוכל להגיע תוך עשר שעות נסיעה ולתפוס טיסה לישראל. הוא פנה לנהג מונית מהקהילה היהודית המקומית וביקש ממנו לקחת אותו לשדה התעופה ברומא, הנהג דרש אלף וחמש יורו על הנסיעה ומר לוי היה בטוח שהסכום הגיוני בהתחשב בנסיעה הארוכה שעשו. כשהגיע לארץ ודיבר עם ידידיו בסיציליה, התברר לו שמדובר במחיר מופקע במיוחד ושהוא יכל למצוא גם נהג במחיר של 750 יורו. הוא התקשר לנהג המונית ודרש ממנו את הכסף בחזרה, אלא שהלה טען: "אני לא גנב חלילה, בהתאם לנסיבות של התפרצות הר הגעש באזור, זה המחיר והוא סביר לחלוטין, יותר מזה אתה אפילו לא התווכחת על המחיר והסכמת לשלם. אז למה אתה דורש ממני עכשיו כסף בחזרה?" מה דעתכם, האם נהג המונית צריך להחזיר למר לוי את הכסף?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רס"ד סעיפים ז' – ח'. סימן רכ"ז סעיפים ל"ג, ל"ו. תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף קט"ז עמוד א' במילים: 'הרי שהיה בורח מבית האסורים'.

תשובה לשאלה "בין שמיים לארץ" (שאלה מס' 717)

תקציר השאלה השבועית: החברה ממדרשת 'שלום לעם' בפסגת זאב מזרח יצאו לטיול במדבר יהודה. הטיול התנהל כמתוכנן, אלא שבאמצע הגלישה התברר שהציוד של צחי מדריך הגלישה לא היה הכי מקצועי ואחד מהם נתקע בין שמים לארץ. הטיול נעצר וצוות חילוץ מיוחד הוזמן כדי להוריד את הגולש התקוע וכולם נשמו לרווחה. בסופו של הטיול כשצחי ביקש תשלום, הם סירבו לשלם: "הרסת לנו את הטיול, בגללך נתקענו שם קרוב לשש שעות ואתה עוד רוצה כסף?" אמרו לו הנערים. "אבל לפחות חצי ממכם כן גלשו עם הציוד שלי, אז לפחות תשלמו לי חצי!" טען צחי, אבל הנערים התנגדו בתוקף: "שכרנו אותך בשביל כולנו, וחוץ מזה אתה צריך לשלם את ההוצאות של החילוץ!" הנערים וצחי ניגשו לרב אבי כדי לדעת מה לעשות. מה לדעתכם השיב להם הרב?

תשובה בקצרה: אם המחיר של החילוץ, יותר גבוה מהסכום שמגיע לצחי המדריך, הם פטורים מתשלום לצחי, אבל מצד שני צחי לא יצטרך לשלם על החילוץ.

תשובה בהרחבה: כדי למצוא את ההגדרה הנכונה מבחינה הלכתית לגבי המדריך, אנחנו נצטרך להשתמש במעשה המופיע בגמרא לגבי פועל שנשכר על מנת לעשות עבודה וחזר בו. ולמרות שבמקרה שלנו, צחי לא התחרט מהעבודה עדיין, כיון שהציוד שהביא איתו היה מיושן ולא היה ברשותו ציוד חילופי ההגדרה ההלכתית היא שמדובר ב'פשיעה' ואנחנו מחשיבים זאת כאילו חזר בו מהעבודה שלשמה הוא נשכר מראש.

הגמרא מבארת באריכות (תלמוד בבלי מסכת 'בבא מציעא' דף ע"ו) מה דינו של פועל שחזר בו מהעבודה שנשכר אליה ולא בגלל 'אונס', והכלל הוא ש'כל המשנה ידו על התחתונה', כלומר ברגע שהפועל שינה את ההסכם הראשוני שנסגר ביניהם באותו רגע התנאים הם לרעתו, שהרי אם הפועלים החדשים שבעל הבית הביא כדי לסיים את העבודה דורשים יותר כסף ממה שמקובל לשלם הדבר יורד משכרו של הפועל שנשכר מראש מכיוון שהיה לו לסיים את עבודתו, וכך נפסק להלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן של"ג סעיפים ה' – ו') ולכן במקרה שלנו שצחי דורש תשלום על חלק מהעבודה, אבל ברור לכל בר דעת שעלויות החילוץ של הנער שנתקע הם גבוהות הרבה יותר משכרו של צחי. אבל מצד שני גם אי אפשר לחייב את צחי בעלויות החילוץ הגבוהות כיוון שהוא לא עשה את הנזק במו ידיו, והנזק נעשה ב'גרמא' והכלל הוא ש'גרמא בנזיקין פטור'.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

להאיר את החושך

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'