מיהו הקב"ה? (א')

יש לי מושג

פגישה עם הבורא במעמד הר סיני, שבו התגלה ה' לכל עם ישראל. נתן הקב"ה לישראל את עשרת הדברות, שהראשונה שבהן היא "אָנכִֹי ה' אֱ-לֹהֶיךָ". הפגישה – חד פעמית? כל התורה והמצוות מבוססות על המסורת שקיבלנו מאבותינו על מעמד הר סיני, אולם את החוויה של התגלות ה' לא ניתן היה להעביר לדורות הבאים. כיום, שנים רבות כל כך לאחר מכן, אנו עשויים לשאול את עצמנו: מיהו בעצם הקב"ה? אנו יודעים שהוא יתברך ברא את העולם, הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה. אנו יודעים שהוא גם מנהל את חיינו ומשגיח עלינו. אולם האם אנו יכולים לדעת עליו משהו מעבר לכך? הלא קשה מאוד ליצור קשר אמיתי עם מי שהוא נעלה ומרומם כל כך עד שאין שום דרך להכיר אותו. קשה לכתוב האמת היא שקשה ומביך לכתוב על הקדוש-ברוך-הוא במסגרת המדור "יש לי מושג". הקב"ה איננו "מושג ביהדות". כל היהדות כולה על כל מושגיה, כל תורת הנגלה ותורת הנסתר, כל הרעיונות וכל המצוות, כולם אינם אלא דרכים להכיר מעט מן המעט ממנו מיהו הקב"ה? (א') יש לי מושג יתברך, להתחבר אליו וללכת בדרכיו הטובות. הקב"ה גם איננו "דבר" שקיים בעולם, אלא להיפך: כל העולם כולו וכל אשר בו, העולם הזה והעולמות העליונים, כל הברואים הגדולים והקטנים (ואנחנו בתוכם), כל המאורעות המתרחשים בכל רגע ורגע וכל הבריאה כולה – כולם אינם אלא ניצוצות מאורו ומהשפעתו. ובכל זאת נשתדל לכתוב מעט כפי המעט שאנו יודעים, וה' יהיה בעזרנו. השבח הגדול ביותר: דממה כאשר אנו רוצים לנסות ולהכיר את ה', יש לדעת שהוא יתברך אינו דומה לשום דבר שקיים בעולם, ועם זאת הוא דומה לכל דבר שקיים בעולם. נסביר תחילה את חלקו הראשון של המשפט, ובשבוע הבא נסביר בע"ה את חלקו השני. כיון שכל המציאות נבראה בידי הקב"ה, ברור שהוא נעלה ממנה ואינו כפוף אליה. ידוע ומפורסם שלקב"ה אין גוף והוא אינו חומרי, שכן כל החומר הוא יצירה שלו. דבר פחות ידוע הוא שהקב"ה גם אינו "רוחני", שכן גם את הרוחניות הוא זה שברא. הקב"ה אינו נמצא במקום כלשהו בעולם, כפי שאמרו חכמים: "הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו", וגם אינו כפוף לזמן, שכן הוא זה שיצר את עצם מושג הזמן. הקב"ה אינו משתנה, ואין לו תכונות כמו "רוצה" "אוהב" או "כועס", שכן כל התכונות הללו שייכות רק בנבראים התחתונים. אי אפשר להגדיר את הקב"ה, שכן "הגדרה" היא מלשון "גדר", שמקיפה ומגבילה את המושג ומבדילה אותו ממושגים אחרים, ואילו הקב"ה הוא אינסופי ובלתי מוגבל. ממילא ברור שאי אפשר לתפוס את הקב"ה בשכל, שכן השכל יכול לתפוס רק דברים מוגדרים ומוגבלים. משום כך גם אי אפשר לומר שום דבר על מהותו של הקב"ה, כפי שנאמר (תהלים ס"ה, ב'): "לְךָ דֻמִיָּה תְהִלָּה [=תהילתך היא השתיקה]".

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

יש לי מושג

בשם המלך

קצרצרים

פתגמים

יש לי מושג

ימות המשיח

יש לי מושג

מיהו הקב"ה (ב)

יש לי מושג

אמת ושקר (ב')

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'