מי שנותן מקום מוצא את המקום

דיבורים טובים

כשהיה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ילד קטן, אמר לו אדם אחד: "אם תאמר לי היכן נמצא הקב"ה, אתן לך מטבע כסף".

אמר הילד: "ואני אתן לך שתי מטבעות כסף אם תגיד לי היכן הוא לא נמצא".

*

הרבי מקוצק שאל פעם את חסידיו: "אמרו לי בבקשה, היכן נמצא הקב"ה?"

תמהו החסידים על השאלה ואמרו: "הרי פשוט הדבר, מלוא כל הארץ כבודו! הוא נמצא בכל מקום".

אמר להם הרבי: "הקב"ה נמצא בכל מקום שבו נותנים לו להיכנס".

*

אכן, ללא ספק נוכחותו הנשגבת של הבורא נמצאת בכל מקום.
אבל לא כולם רואים את זה, לא כולם מסוגלים להכיל את זה. זה גדול, זה עצום, והמציאות מסתירה את הנוכחות של הבורא, שהרי 'עולם' מלשון 'העלם', מפני שהוא מעלים את האמת. ומכוח ההעלם הזה נולדות שאלות מציקות באמונה, והסיבה לכך היא בגלל שיש מקומות שבהם לא הסכמנו להכניס את הקב"ה לתוך המציאות, ונראה לנו שהוא חלילה לא נוכח שם.
אבל אם רק נסכים להכניס אותו ולקבל את נוכחותו בכל מקום בחיים שלנו ובמציאות, נגלה שהוא באמת נמצא בכל מקום.

*

בפרשה זו מסופר על קֹרח, איש חכם ופיקח, שבא אל משה ואהרן ואומר להם: "רַב לָכֶם, כִּי כׇל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם ה', וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל ה'?"

קֹרח טוען: הקב"ה נמצא בכל מקום ובכל אדם. ואם כן מדוע צריך עם ישראל למנהיגים צדיקים שינהיגו אותו? הרי כולם קדושים, ה' נמצא בתוך כל אחד ואחד.

זוהי טענה שהבסיס שלה לכאורה נכון. הרי כולם באמת קדושים, מתוקף היותנו "ממלכת כהנים וגוי קדוש", והקב"ה נמצא באמת בנשמתו של כל יהודי ויהודי, שהיא חלק א-לוה ממעל.

ומהי התשובה?

*

משה משיב לקֹרח: "בֹּקֶר וְיֹדַע ה' אֶת אֲשֶׁר לוֹ, וְאֶת הַקָּדוֹשׁ וְהִקְרִיב אֵלָיו".

הבוקר מסמל בהירות. נדרשת בהירות פנימית גדולה כדי שהאדם באמת יכיר וידע שהקב"ה נמצא בתוכו, ושהוא אכן "מלא כל הארץ כבודו", ושפשוטו כמשמעו "אין עוד מלבדו".

המנהיגים האמיתיים של עם ישראל הם אותם הצדיקים הגדולים שבאמת נותנים להקב"ה להיכנס לכל מקום בתוכם ובתוך המציאות שהם רואים.

מי שנוהג בגאווה, מי שיש בו התנשאות, מי שיש בו אינטרסים אישיים של קנאה, כבוד ותחרות, לא באמת נותן את כל המקום בליבו להקב"ה, הוא לוקח גם מקום לעצמו.

ורק משה רבינו, האיש שעליו נאמר שהיה "עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה", הוא זה שזכה לתואר "איש האלוקים", זהו האיש שלא השאיר מקום לעצמו, ונתן את המקום כולו לקב"ה, ולכן הוא זה שזכה, יחד עם אהרן אחיו, להנהיג את ישראל.

*

זה תפקידם של הצדיקים הגדולים שמלווים את עם ישראל לאורך כל הדורות, לתת את כל המקום לנוכחות של הבורא ולסייע לנו לראות זאת בחיינו, ללמוד מדרכיהם ולתת לו גם כן עוד ועוד נוכחות בחיינו.
הלוואי שנזכה ללכת תמיד לאורם ולהדרכתם של צדיקי אמת שמאירים את אור ה' גם בכל הפינות החשוכות שבעולם.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

דיבורים טובים

כבר מגיעים

דיבורים טובים

להתרחב במקום הנכון

דיבורים טובים

למות בשביל לחיות

דיבורים טובים

נוצות ברוח

דיבורים טובים

סיפורו של גר צדק

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'