מנוף אנושי

בית המדרש

צפירות המכוניות ברחוב השקט שבשכונה היו יוצאות דופן. הפקק הגיע עד לרחוב המרכזי בגלל מכונית שחנתה במקום אסור ומנעה ממשאית לעבור בקטע הצר. כמה נהגים נמרצים שראו שבעל הרכב לא נראה באופק, החליטו לעשות מעשה. הם התאספו ובמאמצים משותפים הצליחו להרים את הרכב ולדחוק אותו לפינה כדי שהמשאית תוכל לעבור. כשהרימו את הרכב, הם נתקלו בטעות באחד מעמודי הברזל ושברו למכונית את הטמבון האחורי. בעל הרכב שהגיע בדיוק באותן דקות דרש מהנהגים לשלם על הנזק, אבל הם טענו: "זאת לא בעיה שלנו שחנית במקום אסור, אנחנו הזזנו את הרכב כדי שנוכל לנסוע – לא הייתה כאן כוונה להזיק לך!" מה דעתכם? האם הנהגים חייבים לשלם את הנזק לבעל הרכב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף כ"ז עמוד א', שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ד' וב'נתיבות המשפט' על המקום. סימן שע"ט סעיף ג' במילים: "אם גם במקום שמזיק לשני".

תשובה לשאלה: 'השוכרים השקטים' (שאלה מס' 751)

תקציר השאלה השבועית: מחירי השכירות הגבוהים גרמו לגברת צילה להשכיר את היחידה הסמוכה לביתה במחיר זול מהממוצע בשוק. לאחר הפרסום הגיע אליה מבול של מתעניינים, וכבר באותו יום היא סגרה דברים בעל פה עם משפחה שהיו לה שלושה ילדים. אבל… באותו ערב הגיע אליה זוג צעיר שהחליט לקנות את הדירה. צילה שהתלהבה מזוג צעיר שמגיע ללא ילדים ורעש, סגרה איתם חוזה מיידית. כעת תובעים בני המשפחה הקודמת מהזוג הצעיר לפנות את היחידה, מכיוון שהם היו קודמים להם. אבל בני הזוג טענו: "נכון שאתם קודמים, אבל בעלת הדירה העדיפה אותנו…" האם לדעתכם הזוג הצעיר צריך לפנות עבורם את היחידה? האם יש צדק בטענת בני המשפחה הקודמת? והאם צילה נהגה כשורה?

תשובה בקצרה: הצדק עם הזוג הצעיר, והם לא צריכים לפנות את הדירה עבור המשפחה השנייה.

תשובה בהרחבה: מצאנו בגמרא (תלמוד בבלי מסכת 'קידושין' דף נ"ט) שאדם שנמצא בעיצומו של משא ומתן לרכישת נכס כלשהו, כגון שדה, ובא אדם אחר ועקף אותו תוך כדי שהוא עסוק במשא ומתן  על קניית השדה, והלה הגיע ושכנע את בעל הקרקע למכור לו את השדה – אותו אדם נקרא רשע, והוא מוגדר בלשון הגמרא כ'עני המהפך בחררה' (עיקרון הלכתי שקובע שכשהתחיל אדם לזכות בחפץ כלשהו אפילו שעדיין לא ביצע בו קניין, אסור לאדם אחר לזכות בו עד שהוא יוותר עליו), משום שלא ראוי והגון לעשות זאת לאדם שנמצא בעיצומו של משא ומתן ומעוניין לקנות את הקרקע, בפרט כאשר אתה יכול לקנות קרקע במקום אחר.

מה הדין לגבי מתנה או מחיר זול במיוחד?

במקרה שמדובר באדם שרוצה להעניק מתנה לאחרים, ובא מישהו ועקף את אותו אדם שהיה מועמד לקבלת המתנה, או שהמחיר זול בצורה כזאת שמי שעקף אותו – לא היה מצליח להשיג כזה בשום מקום אחר, יש מחלוקת בין הפוסקים כיצד לנהוג – אבל מותר לו לעקוף את אותו אדם מכיוון שהרווח כאן ניכר וברור, לשיטת הפוסקים שסוברים שמותר לו לעקוף.

מה הדין אם המוכר מעדיף את האדם השני?

אם המוכר מסיבותיו שלו מעדיף את השני ולא את הראשון, אין בזה דין של 'עני המהפך בחררה', ולכן בסיפור שלנו יש כמה צדדים להצדיק את הזוג הצעיר. א') הם לא ידעו שהמשפחה עם הילדים קדמה להם. ב') מדובר בהשכרת דירה בזול, במחיר שלא היו מוצאים במקום אחר. ג') בעלת הדירה מעדיפה אותם כי הם לא יעשו רעש ובלגן. אומנם האמינות שלה נפגעה – אבל היא דאגה לאינטרסים שלה, ואין מי שיכול למחות בה על שהעדיפה אחרים במקומם.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

להאיר את החושך

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'