מציאה בעגלה

בית המדרש

ששון הלך לעשות קניות בסופר השכונתי, כשסיים לקח את העגלה איתו מחוץ לסופר אלא שכשהגיע למתקן של העגלות הוא מצא בתוך אחת מהם, סט של צלחות יוקרתיות חד פעמיות. ששון לקח איתו את סט הצלחות ופנה לרב השכונה בשאלה האם עליו להכריז על הצלחות או שהוא יכול לקחת אותם לעצמו, מכיוון שיתכן מאד שהקונה שכח מהצלחות הללו או שבכלל הצלחות שייכות לבעל הסופר מכיוון שמי שהשאיר אותם בעגלה לא שילם עליהם בכלל. מה דעתכם?

 מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ר' סעיף א' בדין: 'חצרו של אדם קונה לו, אם משתמר'. תלמוד בבלי מסכת 'בבא מציעא' בדברי המשנה דף כ"ו עמוד ב' בדין: 'מצא בחנות הרי אלו שלו' ובמפרשים על המקום.

תשובה לשאלה "החזר בע"מ" (שאלה מס' 686)

תקציר השאלה השבועית: "ראובן, מה עם הכסף שהלוויתי לך?" שאל שמעון את ראובן ברגע שיצאו מבית הכנסת. ראובן תפס את ראשו במבוכה ואמר: "אתה צודק, הייתי עסוק ושכחתי מזה לגמרי. תוך שעה אני מבצע לך העברה של הכסף לחשבון!" אלא שחלה טעות מצערת. ראובן העביר את סכום הכסף לחשבון העסק המשותף של שמעון עם מנחם, אלא שמכיוון שהם בעיצומו של תהליך משפטי חלה הקפאת הליכים על החשבון והבנק לא נותן לאף אחד מהצדדים להוציא את הכסף עד להכרעת בית המשפט. "אתה חייב להעביר לו לי שוב את הכסף ישירות, זה שביצעת העברה לחשבון ההוא זה נחשב כאילו לא החזרת לי את הכסף!" אמר שמעון לראובן ברגע ששמע על הטעות. אבל ראובן טוען: "אני החזרתי לך את הכסף, מה אני אשם שאתה באמצע סכסוך עם השותף שלך?" מה דעתכם? ומה היה הדין במקרה והחשבון של שמעון היה עליו עיקול ומס ההכנסה עיקל את הכסף. האם זה נחשב שהוא החזיר את הכסף?

תשובה בקצרה: כיוון שראובן החזיר את הכסף לחשבון המשותף, ששם יש לשמעון בעלות רק בחמישים אחוז עצם ביצוע ההעברה לא מוגדר כהחזר חוב, אבל לחשבון מעוקל מבחינתו זה נקרא שהחזיר את החוב ופטור מלשלם.

תשובה בהרחבה: למדנו בהלכה שלגבי הלוואה ישנו דין מיוחד שחל על הלווה, שהכסף נמצא תחת אחריותו עד שהוא יגיע לידיו של המלווה או שלוחו. אמנם כיום מקובל להחזיר כסף של הלוואה גם בהעברה בנקאית וזה נחשב שהחזיר לידו של המלווה ממש, אבל במקרה שלנו שראובן ביצע העברה לחשבון משותף, ברור לנו שלגבי חמישים אחוז מסכום הלוואה זה לא נקרא שהחזיר את הכסף במלואו מכיוון שהחשבון משותף לשניהם. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ק"כ)

 מה הדין לגבי חשבון מעוקל?

במקרה שהחשבון בבעלות מלאה של המלווה, אלא שקיים עיקול על החשבון מטעם רשות מוסמכת לעקל כספים שהמלווה חייב, מבחינת החזר ההלוואה זה עדיין נקרא שהחזיר את ההלוואה במלואה למרות שבפועל המלווה לא יכול להשתמש בכסף הזה כיוון שהוא מעוקל לטובת החובות. אבל אם מדובר שיש על המלווה עיקול שאינו צודק מבחינה הלכתית, במקרה כזה הכסף שהחזיר הלווה אינו נחשב כהחזר הלוואה כפי שראינו ב'נתיבות המשפט' (סימן רל"ב סעיף קטן י') שאם גרם הלווה למלווה הוצאות, הלווה חייב לשלם את אותם הוצאות וכל שכן שצריך לשלם אותם, במקרה שהמלווה לא נהנה בכלל מהחזר הכסף.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

חסד בקומבינה

בית המדרש

שבוע הספר

בית המדרש

הסכם זה הסכם

בית המדרש

הצ'ק שהתכבס

בית המדרש

האור שלך משמעותי

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'