משלוח בטעות

בית המדרש

הדפיקה הפתיעה את בני משפחת כהן. הם פתחו את הדלת וגילו מאחוריה קרטון גדול של משלוח מכובד שכלל מוצרי בשר, מצות ואפילו מעטפה עם תווים לקניה ברשתות השיווק. כשהם שאלו את השליח במה מדובר, הוא הסביר להם שזאת תרומה מארגון שעוזר לנזקקים. בני משפחת כהן הודו לו נרגשות והכניסו פנימה את הדברים וחגגו את חג החירות בשמחה. ביום שני של חול המועד התבררה הטעות, המשלוח היה מיועד למשפחת כהן השנייה שהתגוררה בבניין ובטעות הביא השליח את המשלוח למשפחת כהן הראשונה. כעת נשאלות כאן שתי שאלות: א') האם אדון כהן שלא קיבל את המשלוח יכול לתבוע את השליח שהתבלבל, או את אדון כהן השכן שקיבל? ב') האם משפחת כהן הראשונה שקיבלה את המצרכים חייבת להחזיר אותם לארגון, או למשפחת כהן השנייה? מה דעתכם?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רמ"ג סעיף א' בדין: 'הנותן מתנה לעני, האם זכה בה מיד'. סימן שמ"א סעיף א' בדין: 'יתומים הניח להם אביהם פרה ואכלוה'.

תשובה לשאלה "גזל זמן" (שאלה מס' 634)

תקציר השאלה השבועית: ישראל היה 'חותך' בקביעות במהלך פקקים את המכוניות הממתינות לתורם וירידה לשוליים הייתה מבחינתו דבר שבשגרה. באחד הימים הגיע ישראל לשיעור של הרב רחמים ב'שלום לעם' שהסביר באריכות את מהות האיסור של 'גזל זמן' ועד כמה חמור העניין. ישראל קיבל על עצמו מיד להפסיק את מעשיו ושאל את הרב כיצד יוכל לכפר על מעשיו בעבר. מה לדעתכם השיב לו הרב? ומדוע אסור לגזול זמן ומה כלול בתוך האיסור הזה?

תשובה בקצרה: ודאי שמעשיו של ישראל הם מעשים חמורים וגובלים בחילול ה' ויש בגזל זמן כמה וכמה איסורים חמורים.

תשובה בהרחבה: אין ספק שהתנהלות כזאת מצדו של ישראל ועצם עקיפה של אנשים בתור, הן בכביש או בכל דבר אחר מי שעושה זאת גובל בחילול ה' שהוא העוון החמור ביותר כמבואר ברמב"ם בהלכות 'יסודי התורה' (פרק ה', הלכה י"א) והדבר חמור יותר אם נראה כאדם דתי / חרדי ועליו להתנהג בהתאם. ואין כפרה בחילול ה' אלא ביום המיתה, כמבואר בפוסקים.

אם לא עובר בחילול השם, האם עובר על איסורים אחרים?

אם בוודאות לא עובר בחילול ה' כגון רכב הצלה שלא בתפקיד ואנשים לא מודעים לכך, אבל עדיין הוא נקרא 'עני המהפך בחררה' שאדם אדם בא לזכות בחפץ מסוים ובא אחר והקדים אותו, הוא נקרא כ'רשע' (סימן רל"ז, סעיף א') גם בגלל העובדה שלקח ומימש את זכותו של הראשון ויש חולקים שסוברים שבדבר שהוא 'הפקר' אין דין של 'עני המהפך בחררה' ולכן אינו נקרא רשע. ועוד ראינו התייחסות דומה בהלכה, לגבי שתי ספינות שהגיעו למקום צר שמי שהגיע ראשון הוא נכנס הראשון למעבר וכך נפסק הדין היות וכתוב 'בצדק תשפוט עמיתך'. (סימן רע"ב, סעיף י"ד, מאירי מסכת סנהדרין ל"ב)

במקרה שלנו

אדם שעוקף תור או עוקף בכביש עבור בכמה איסורים חמורים ולכן יש להיזהר בזה מאד, בפרט בעניין של חילול ה' – אלא אם כן כולם מוחלים לו בוודאות. ולמרות שלא מצאנו מפורשות כיצד לעשות תשובה על 'גזל זמן' ראוי שיעשה תשובת המשקל ויחסוך זמן לאנשים אחרים כגון לסדר את בית הכנסת וכדומה.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

חסד בקומבינה

בית המדרש

שבוע הספר

בית המדרש

הסכם זה הסכם

בית המדרש

הצ'ק שהתכבס

בית המדרש

האור שלך משמעותי

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'