נזק כפול

בית המדרש

אריה הרגיש שיש בעיה בברקסים של הרכב, הוא לא ידע להעריך את עוצמת הבעיה ובמקום להכניס את הרכב למוסך הוא ביקש מחברו צבי ש'מבין ברכבים' שיציץ על הרכב ויאבחן את הבעיה בברקסים. צבי עשה סיבוב עם הרכב, עשה בדיקה קצרה ואמר לו שיש צורך להוסיף שמן ברקסים, לכאורה פעולה פשוטה ולא מסובכת. אלא שכשאריה הביא לצבי את שמן הברקסים כדי שימלא אותו ברכב, צבי התבלבל ומילא בטעות את מיכל השמן של משאבת ההיגוי. אריה נסע כהרגלו ואחרי מספר חודשים ההגה החל לרעוד בצורה חזקה בכל נסיעה. הפעם הוא לקח את הרכב למוסך ושם התגלתה הטעות של צבי, ובגללה היה צורך להחליף את משאבת ההיגוי. אריה ניגש לצבי ותבע ממנו לשלם לו על משאבת היגוי חדשה. מה דעתכם? האם צבי צריך לשלם את הנזק שגרם?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף מ"ח עמוד ב' בדין: 'הניח רעל לפני בהמת חברו' וב'תוספות' על המקום. שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש"ו סעיף ה' בדין: 'טבח אומן שהזיק'.

תשובה לשאלה "סדק בלתי צפוי" (שאלה מס' 704)

תקציר השאלה השבועית: ניסים נסע ברכב היונדאי שלו בכביש המהיר אחרי משאית עמוסה בחצץ, אלא שבאחד מעיקולי הכביש עפה מהמשאית אבן קטנה שגרמה לו לסדק בשמשה הקדמית של הרכב, ניסים מיהר לעקוף את המשאית ולסמן לנהג המשאית שיעצור בגלל שהוא גרם לו נזק. כשהנהג ירד מהמשאית וניסים הראה לו את הסדק בשמשה, לקח אותו בעל המשאית לעיקול שבכביש והראה לו את הבור שבכביש. "לך תתבע את משרד התחבורה על הבור שבכביש, אני לא אשם שעפה אבן מהמשאית בגלל הבור הזה שהיה באמצע העיקול!" אמר הנהג, מה דעתכם? באיזה סוג נזק מדובר ומי צריך לשלם את הנזק על השמשה?

תשובה בקצרה: הנהג חייב בתשלומי הנזק, אלא אם כן עשה כל שביכולתו למנוע את הנזק וזה היה משהו בלתי צפוי שמוגדר כ'אונס' ואז הוא פטור מתשלום.

תשובה בהרחבה: אבן שעפה ממשאית נוסעת מוגדרת בהלכה כ'כוחו שהזיק' ולכן הנהג חייב מדין 'אדם המזיק' כיוון שכל פעולה שאדם מבצע ונגרם נזק כלשהו מכוחו, לדוגמא: אדם שחטב עצים והתיז חתיכת עץ שגרם לנזק, החוטב חייב בכל הנזקים שנגרמו כתוצאה מחתיכת העץ שעפה וגרמה לנזק. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תכ"א סעיפים ט', י')

ולכן במקרה שלנו, יש לדון האם הנהג עשה את כל מה שיכל לעשות כדי שלא יגרם נזק כתוצאה מהחצץ שהוביל במשאית, האם הוא כיסה היטב את החצץ, שאם הוא עשה כל מה שהיה יכול כדי למנוע נזק, הוא פטור מתשלום למרות שהדין הוא ש'אדם מועד לעולם' כיוון שהוא ניסה לעשות כל מה שיכל כדי למנוע נזק עתידי ובמקרה שהוא עשה הכול למנוע נזק, זה כבר מוגדר כ'אונס' שהוא לא היה יכול למנוע מראש.

אולי הנהג חייב בגלל שלא הבחין בבור שבכביש?

עדיין אי אפשר לחייב את הנהג על כך שלא ראה את הבור שבכביש, מכיוון שנפסק להלכה ש'אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים' (סימן תי"ב, סעיף א') ולכן ברגע שהנהג עשה מבחינתו הכול כדי למנוע נזק הוא פטור מתשלום כיוון שהוא 'אנוס', אבל אם לא עשה כל מה שביכולתו למנוע נזק הוא נחשב ל'פושע' וחייב לשלם את עלות הסדק בשמשה.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

להאיר את החושך

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'