נזק פתאומי

בית המדרש

יוסי היה עסוק עד מעל הראש בעשרות דברים. הוא לא שם לב ופתח את דלת הרכב מהצד של הכביש. גברת לוי שנסעה בדיוק בכביש ברכבה החדש, הבחינה פתאום בדלת שנפתחת בפתאומיות, אבל לא הספיקה לעצור את הרכב בזמן, ופנס הרכב נשבר. מי חייב בתשלום הנזק לדעתכם? ומה היה הדין, אם כשיוסי פתח את הדלת עברה שם משאית ופגעה לו בדלת? מי יהיה חייב לשלם?
מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ת"י סעיף כ"א בדין: 'האם זה בור'. סימן שע"ט סעיף ב' בדין: 'זה בא בקורתו'. ולגבי המשאית בסימן שע"ח סעיף ז' בדין: 'כל המשנה ידו על התחתונה'.

תשובה לשאלה 'המשלוח והמעטפה' (שאלה מס' 789)

תקציר השאלה השבועית: ישראל הכין משלוח מנות מכובד לכבוד חג הפורים עם מעטפה שבה שם סכום כסף גדול לשאול, חברו משכבר הימים. שאול קיבל את המשלוח ומיהר להוריד את הפתק ולהעביר אותו לדוד חברו. דוד פתח אותו ומצא את המעטפה ובה סכום הכסף הגדול שהיה בפנים. הוא הודה לשאול בכל ליבו שלא שכח את מצבו הכלכלי הקשה והעניק לו סכום כסף מכובד. אבל לבסוף התבררה הטעות, ונשאלת השאלה מי זכה בכסף שהיה במעטפה. האם שאול זכה בזה או דוד? או שבכלל הכסף חוזר לישראל, השולח הראשון? מה דעתכם?
תשובה בקצרה: אם שאול יכול לשכנע את דוד שהכסף שייך לו, אז אדרבה, שדוד יחזיר לו את הכסף. אבל אם דוד לא מאמין לו, הוא אינו צריך להחזיר לשאול את הכסף.
תשובה בהרחבה: לפני שאנחנו מתחילים את התשובה, עלינו לדון בשאלה אם אדם יכול לזכות המתנה שלא מדעתו כמו במקרה שלנו, ששאול קיבל את המתנה שהייתה בתוך המשלוח, ואם הוא זכה בה אפילו שלא ידע עליה. ראינו בהלכה, שכליו של אדם קונים לו אפילו שלא מדעתו אם המתנה נמצאת במקום המשתמר. (שולחן ערוך סימן ר' סעיף ג') ולכן במקרה שלנו ברגע שהמשלוח הגיע לביתו של שאול, הוא קנה את המעטפה כיוון שביתו זה חצרו, וזה נחשב למקום המשתמר. ויתרה מכך: יש הלכה נוספת שאם יש דעת אחרת שמקנה עבורו את המתנה, כמו במקרה שלנו שישראל הכין את המעטפה עם הכסף עבור שאול, זה מצד עצמו מספיק כדי להקנות לשאול את הכסף שבמעטפה אפילו שהוא לא ידע עליו בפועל. (סימן רמ"ג סעיף ט') אלא שהנידון כאן כעת הוא מה הדין במקרה שהעביר את המשלוח לאדם אחר ולאחר מכן טוען "בטעות נתתי" ולמי צריך להחזיר את הכסף.
מי הביא למי את הכסף?
דוד קיבל משאול את משלוח המנות ומצא בתוכו את המעטפה. טענתו של דוד היא ששאול הוא זה שהביא לו את המשלוח עם המעטפה ולכן אינו מעוניין להחזיר את הכסף. אז כמובן שאם הם מאמינים זה לזה, אין בעיה ותחזור המעטפה לבעליה למרות כל אי הנעימות. אבל במקרה שלנו דוד טוען שהוא קיבל את המעטפה במתנה משאול, ולטענתו כעת שאול חוזר בו מהמתנה שנתן לו מלכתחילה. במקרה כזה הדבר תלוי במחלוקת ראשונים. דעה אחת אומרת שסתם אדם שנותן כסף, לא חייב לחשוב שאכן מדובר במתנה אלא ייתכן שנתן לשם פיקדון או בטעות, ולכן הוא יכול לחזור בו מהנתינה. ('קצות החושן' סימן שס"ג סוף סעיף ט') ודעה נוספת אומרת שהיות שהוא נתן את הכסף, היה עליו לבדוק קודם, ולא ייתכן שהדבר נעשה בטעות. וכיוון שדוד מוחזק כרגע בכסף, הוא יכול לטעון כדעה השנייה במחלוקת הראשונים, והוא יהיה פטור מהחזרת המעטפה.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

חסד בקומבינה

בית המדרש

שבוע הספר

בית המדרש

הסכם זה הסכם

בית המדרש

הצ'ק שהתכבס

בית המדרש

האור שלך משמעותי

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'