נרות חנוכה ברכב

בית המדרש

מצבו הכלכלי הקשה של שוקי לא אפשר לו להתגורר בדירה ראויה לשמה, ועד שימצא דירה אחרת זולה יותר. הוא ישן ברכב שלו למשך כמה ימים, מאחר ובאותם ימים החלו ימי החנוכה הוא פנה לרב השכונה ושאל אותו האם הוא חייב בהדלקת נרות חנוכה ברכב שלו? מה לדעתכם השיב לו הרב? והאם מי שמתגורר באוהל חייב בהדלקת נרות?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'שבת' דף כ"א עמוד ב' במילים: 'נר איש וביתו' והאם החיוב הוא רק על בית או כל מקום אחר. שולחן ערוך 'אורח חיים' סימן תרע"א סעיף ה' וב'פסקי תשובות' סימן תרע"ז אות ג'.

תשובה לשאלה "בלימת חירום" (שאלה מס' 721)

תקציר השאלה השבועית: סמי נסע על המשאית שלו בכביש החוף במהירות סבירה, אלא שנהג רכב יונדאי שנסע במהירות ונצמד אליו כמעט ונכנס בו מהצד ועוד רגע המשאית הייתה מרסקת את הרכב לחתיכות. סמי ביצע בלימת חירום והצליח לעצור את המשאית, אבל המכולה שהייתה על המשאית התעופפה מאחורה ונחתה על הפגוש של היונדאי וריסקה כמעט חצי מהרכב לחלוטין. נס גדול התרחש ולא היו בחסדי שמיים פגיעות בנפש, אבל נהג היונדאי ניגש לסמי ותבע ממנו לשלם על הרכב שהתרסק לגורמים. "אתה לא מתבייש?" כעס סמי. "בגללך עפה לי המכולה מהמשאית, ואם לא הייתי בולם בלימת חירום הרכב שלך היה מתרסק כולו לחתיכות, אתה עוד צריך לשלם לי על הנזק שנגרם לי למכולה!" מה דעתכם, מי צודק מבין השניים?

תשובה בקצרה: אם בעל היונדאי הסע בפראות ולא בצורה המקובלת, אז בוודאי שהוא פושע וחייב בתשלום הנזקים שנגרמו למשאית. ובכל מקרה פטור בעל המשאית מהנזקים שנגרמו לבעל היונדאי, ואילו הוא יהיה חייב לשלם לבעל המשאית את כל הנזקים.

תשובה בהרחבה: ישנה הלכה ידועה ב'שולחן ערוך' (סימן ש"פ סעיף ג') לגבי אדם שבא להציל את חברו ותוך כדי שהוא הציל אותו, הוא גרם נזק לממונו שהמציל פטור מתשלום מכיוון שחכמים עשו תקנה למצילים שיהיו פטורים מתשלום הנזקים כדי שלא ימנעו להציל את חבריהם. ולכן במקרה הזה, אם המשאית הייתה פוגעת ברכב הייתה סכנת חיים ממשית לבעל הרכב ולכן המציל שהוא בעל המשאית שבלם בלימת חירום, פטור מתשלום הנזקים שנגרמו לבעל היונדאי. וכל שכן, במקרה שלנו שבעל היונדאי גרם לכל הנזק והוא שינה מהמקובל והכלל בלכה הוא ש'כל המשנה ידו על התחתונה'. (סימן שע"ט סעיפים א' – ב')

מה לגבי הנזקים שנגרמו לבעל המשאית?

מבואר בהלכה שהניצול חייב לשלם למציל את ההוצאות שנגרמו לו בעקבות הצלתו, אם יש לו ממון כיוון שזאת חלק מתקנת חכמים כדי שלא ימנעו מלהציל. ולכן במקרה שלנו, לא רק שבעל היונדאי לא מקבל את הנזקים שנגרמו לו – אלא עליו עוד לומר תודה לבעל המשאית על שהציל אותו ולשלם לו על כל הנזקים שגרם בעקבות נסיעתו הבלתי אחראית. (סימן תכ"ו בדברי הש"ך)

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

חסד בקומבינה

בית המדרש

שבוע הספר

בית המדרש

הסכם זה הסכם

בית המדרש

הצ'ק שהתכבס

בית המדרש

האור שלך משמעותי

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'