סדק בלתי צפוי

בית המדרש

ניסים נסע ברכב היונדאי שלו בכביש המהיר אחרי משאית עמוסה בחצץ, אלא שבאחד מעיקולי הכביש עפה מהמשאית אבן קטנה שגרמה לו לסדק בשמשה הקדמית של הרכב, ניסים מיהר לעקוף את המשאית ולסמן לנהג המשאית שיעצור בגלל שהוא גרם לו נזק. כשהנהג ירד מהמשאית וניסים הראה לו את הסדק בשמשה, לקח אותו בעל המשאית לעיקול שבכביש והראה לו את הבור שבכביש. "לך תתבע את משרד התחבורה על הבור שבכביש, אני לא אשם שעפה אבן מהמשאית בגלל הבור הזה שהיה באמצע העיקול!" אמר הנהג, מה דעתכם? באיזה סוג נזק מדובר ומי צריך לשלם את הנזק על השמשה?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תי"א בדין: 'הזיק בכוחו'. תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף ו' עמוד א' בדברי הגמרא: 'אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים'.

תשובה לשאלה "טובה שעלתה ביוקר" (שאלה מס' 703)

תקציר השאלה השבועית: איציק ביקש משלומי את הרכב שלו עבור נסיעה לצפון. בדרך חזרה מהטיול, עצר שוטר את איציק וביקש לבצע בדיקת תקינות רכב, הרכב לא יצא תקין בבדיקה והוא קיבל דו"ח של אלף שקלים על נסיעה ברכב לא תקין. איציק פנה לשלומי ואמר: "ידידי, נכון שעשית לי טובה, אבל הרכב שלך לא היה תקין וקיבלתי בגללו דו"ח על אלף שקלים. תשלם אותו!" אבל שלומי טען: "למה אני צריך לשלם לך את הדו"ח, אני בסופו של דבר עשיתי לך טובה, אני נסעתי ברכב? אתה נסעת – אז תשלם!" מה דעתכם, מי חייב לשלם את הדו"ח?

תשובה בקצרה: הנהג חייב בתשלומי הנזק, אלא אם כן עשה כל שביכולתו למנוע את הנזק וזה היה משהו בלתי צפוי שמוגדר כ'אונס' ואז הוא פטור מתשלום.

תשובה בהרחבה: אבן שעפה ממשאית נוסעת מוגדרת בהלכה כ'כוחו שהזיק' ולכן הנהג חייב מדין 'אדם המזיק' כיוון שכל פעולה שאדם מבצע ונגרם נזק כלשהו מכוחו, לדוגמא: אדם שחטב עצים והתיז חתיכת עץ שגרם לנזק, החוטב חייב בכל הנזקים שנגרמו כתוצאה מחתיכת העץ שעפה וגרמה לנזק. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תכ"א סעיפים ט', י')

ולכן במקרה שלנו, יש לדון האם הנהג עשה את כל מה שיכל לעשות כדי שלא יגרם נזק כתוצאה מהחצץ שהוביל במשאית, האם הוא כיסה היטב את החצץ, שאם הוא עשה כל מה שהיה יכול כדי למנוע נזק, הוא פטור מתשלום למרות שהדין הוא ש'אדם מועד לעולם' כיוון שהוא ניסה לעשות כל מה שיכל כדי למנוע נזק עתידי ובמקרה שהוא עשה הכול למנוע נזק, זה כבר מוגדר כ'אונס' שהוא לא היה יכול למנוע מראש.

אולי הנהג חייב בגלל שלא הבחין בבור שבכביש?

עדיין אי אפשר לחייב את הנהג על כך שלא ראה את הבור שבכביש, מכיוון שנפסק להלכה ש'אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים' (סימן תי"ב, סעיף א') ולכן ברגע שהנהג עשה מבחינתו הכול כדי למנוע נזק הוא פטור מתשלום כיוון שהוא 'אנוס', אבל אם לא עשה כל מה שביכולתו למנוע נזק הוא נחשב ל'פושע' וחייב לשלם את עלות הסדק בשמשה.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'