עלות נפרדת

בית המדרש

ברוך החליט לרכוש טלפון חדש והלך לחנות המוכרת מכשירי טלפון סלולריים. המוכר הציע לו מכשיר מדגם חדש יחסית וברוך התלהב והחליט לרכוש את המכשיר. "שים לי גם מגן מסך, שלא ישבר לי המסך!" ביקש ברוך והמוכר השיב: "זה בעלות נפרדת של מאה שקלים" ברוך הסכים לשלם והמוכר הדביק על המכשיר את המגן מסך. אלא שכשהוא בא להכניס את הסים, התברר שהמכשיר אינו תומך בסים של הקו. ברוך החזיר את המכשיר למוכר, אלא שאז התחיל וויכוח לגבי התשלום על מגן המסך. וברוך טען: "הייתי מוכן לשלם על מגן מסך, למכשיר שאני קונה. אבל אם זה לא מתאים לי המכשיר הזה, למה שאשלם על המגן? היית צריך לבדוק קודם שזה מתאים!" ואילו המוכר טוען: "אתה רצית דווקא את המכשיר הזה וגם אמרתי לך בפירוש שזה בעלות נפרדת, אז אם אתה לא לוקח את המכשיר לפחות תשלם על המגן!" מה דעתכם? האם ברוך צריך לשלם על המגן מסך?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רל"ב סעיף י"ג בדין: 'עשה לו מום'. סעיף כ"א בדין: 'הוציא עליו הוצאות'.

תשובה לשאלה "הגונב מגנב" (שאלה מס' 682)

תקציר השאלה השבועית: כאשר שימי נסע עם בני ביתו לחופשה בחו"ל, פרץ סער לבית של שימי ולהפתעתו מצא שם זוג פורצים נוסף שריכזו את כל חפצי הערך שבבית בארגז גדול. סער החליט להבריח אותם, כדי שייבהלו והוא יוכל לקחת את הארגז, הוא הבריח אותם ולקח את הארגז. אלא שלאחר שבוע נתפס סער על ידי המצלמות של שימי שדרש ממנו לשלם על כל חפצי הערך שהיו בארגז. אלא שסער טען: "הרי בכל מקרה היו גונבים את הארגז, אז אני לקחתי ארגז שהיה נגנב בכל מקרה ולכן אני לא צריך לשלם לך. וגם אם הייתי משאיר את הארגז בבית, הרי בזכותי לא היו גונבים אותו ולכן אתה בכלל צריך לשלם לי כסף!" שימי כעס, אבל סער הזמין אותו לדין תורה אצל הרב, מה לדעתכם השיב להם הרב?

תשובה בקצרה: סער חייב לשלם עבור כל חפצי הגניבה ולא מגיע לו כלום.

תשובה בהרחבה: למדנו בהלכה לגבי 'מציל מהגייס' שרק במקום שאי אפשר להציל בשום אופן את חפצי הגניבה מידיהם של הגנבים, רק אז מי שהציל את החפצים זכה בהם. ('נתיבות המשפט' סימן קפ"א) אבל במקרה שלנו שהייתה אפשרות לתפוס את כל הגנבים כולם, אז הארגז שהיה מלא בחפצי הערך אין לו דין 'הפקר' ומה שסער הציל מגניבה, הוא הציל בעל כורחו עבור הבעלים כיוון שהם לא התייאשו מחפצי הערך שבארגז. ולכן נמצא שסער גנב למעשה משימי ולכן הוא חייב בתשלום.

ולגבי הטענה של סער שמגיע לו תשלום בגלל שהבריח את הגנבים, נחלקו הפוסקים לגבי אדם שהציל את ממון חברו, אבל התכוון לקחת אותו לעצמו ולא להציל עבור הבעלים האם מגיע לו שכר מדין 'נהנה'. אבל במקרה שלנו, שבוודאי סער לא עשה שום מעשה של הצלת חפצי הערך אלא רק גנב את הארגז מידי הגנבים שהגיעו לפניו, פשוט הדבר שלא מגיע לו שכר והוא חייב בתשלום מלא של כל חפצי הערך.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

להאיר את החושך

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'