פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

חברי כיתת הכוננות של היישוב ששכן ממש על קו התפר סמוך לקלקיליה יצאו לסיור בשעות הערב, כחלק מסיורי הביטחון השוטפים למניעת חדירת מחבלים. גדי, אחד מחברי כיתת הכוננות, ראה על גג אחד הבתים דבר מה שדמה לדמות שפופה וירה לעברה מספר יריות אזהרה באוויר. אבל כשחברי כיתת הכוננות עלו לבדוק את הגג, התברר שלא הייתה שום דמות על הגג והירי היה מיותר. למחרת הגיע צחי, שהתגורר בבניין, ותבע מגדי לשלם על תיקון דוד השמש שלו שיצא מכלל פעולה בגלל היריות של גדי. "אם באמת הייתה חדירה, לא הייתי מדבר מילה. אבל ירית לחינם!" טען צחי. גדי מצידו טען כי פעל כך בגלל שחשב שעל הגג יש דמות מסתתרת. השניים ניגשו לרב הישוב וביקשו ממנו לפסוק האם גדי צריך לשלם את הנזק. מה לדעתכם השיב להם הרב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תכ"ו סעיף א' ובסמ"ע על המקום והאם היה מותר לו לירות. סימן ש"ו סעיף ד' בדין: 'מזיק ברשות'.

תשובה לשאלה "מסיבה ומסובב" (שאלה מס' 771): כפיר ישב עם כל החברים שישבו ותכננו מה לעשות בסוף השבוע. היה מי שהציע ללכת למסיבה בקיבוץ רעים, ואז החל ויכוח בין החברים. רובם טענו שאסור ללכת למסיבה ברעים, מפני שהדבר כרוך בחילול החג. אבל היו שטענו: "כבר קנינו כרטיסים, מה אתם רוצים, שנזרוק אותם לפח?!" כפיר המשיך לטעון בלהט שאסור ללכת למסיבה. הוא כעס לשמע הדברים, חטף את כרטיסיהם וקרע אותם לגזרים. "הנה, עכשיו אין כרטיסים!" קרא לעברם. "אתה תשלם לנו הכול עד הפרוטה האחרונה!" כעסו בעלי הכרטיסים. אחרי שהבינו בעלי הכרטיסים שכפיר למעשה הציל אותם ממוות כמעט בטוח, אמר להם כפיר: "עכשיו אני לא צריך לשלם לכם כלום, תגידו תודה שהצלתי את חייכם!" מה דעתכם, האם באמת כפיר אינו חייב לשלם על הכרטיסים?

תשובה בקצרה: היות וכפיר התכוון להציל את חבריו מהעוון של חילול החג והשבת הוא פטור מתשלום על הכרטיסים.

תשובה בהרחבה: ראינו בהלכה לגבי אדם שהזיק ובלי שהתכוון נוצר כתוצאה מהנזק שביצע הצלה גדולה או שנודע לאחר מכן שנגרם לניזק רווח גדול כתוצאה מהנזק שנגרם לו, אותו אדם חייב לשלם מכיוון שכוונתו הייתה להזיק את חברו. ומה שנגרם לניזק לאחר מכן בוודאי לא היה על דעתו מלכתחילה, כפי שראינו בפוסקים על אדם ששבר משקה שאסור לשתות על פי החוק ומיד לאחר מכן הגיע פקח למקום ונמנע מבעל המשקה קנס גדול, עדיין מי ששבר את הבקבוק חייב לשלם. (מקור חיים סימן צ"ו) ולכן במקרה שלנו, מצד הנזק של קריעת הכרטיסים עצמם אף על פי שהחברים ניצלו ממות, עדיין כפיר יהיה חייב לשלם את עלות הכרטיסים.

מה הדין כשהוא מציל את חברו מאיסור?

אם כן, למרות שלפי ההלכה כפיר חייב לשלם על הכרטיסים יש מקרים שבהם הוא יהיה פטור, אם עשה זאת על מנת למנוע מהם לעבור על איסור מהתורה. מקור לדברים ראינו בהלכה (שולחן ערוך 'יורה דעה' סימן ש"ג סעיף א') שמי שרואה את חברו לבוש בבגד שהוא 'כלאיים' חייב לקרוע מעליו את הבגד כדי להציל אותו מאיסור. ולכן במקרה שלנו, ודאי שהיה מותר לכפיר לקרוע את הכרטיסים כדי להציל אותם מחילול השבת והחג ולכן הוא פטור מתשלום.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

חסד בקומבינה

בית המדרש

שבוע הספר

בית המדרש

הסכם זה הסכם

בית המדרש

הצ'ק שהתכבס

בית המדרש

האור שלך משמעותי

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'