פיצוי מושלם

בית המדרש

הרכב של אלי האינסטלטור עמד על המדרכה עם שני הגלגלים, הוא היה בסיום העבודה ורק הברז של החיבור החיצוני בלט קצת החוצה מהרכב. חיים שבדיוק נסע לאחור ומיהר מאוד לפגישה, לא שם לב לברז שבלט מהרכב וכל הזכוכית הצדדית של הרכב שלו נסדקה וגם מגן השמש השחור שמצפה את החלון נקרע לחתיכות. חיים עצר את הרכב בכעס ודרש מאלי האינסטלטור שבדיוק הגיע למקום תשלום על השמשה וגם על הציפוי השחור של הזכוכית. אלי הסכים לשלם את השמשה אבל על הציפוי השחור של השמשה הוא סירב לשלם. "למה אני חייב לסדר לך גם ציפוי שחור לחלון? נהיה נזק, אני מבין שאני צריך לשלם. אבל אני לא צריך לדאוג לך למגן שמש!" מה דעתכם? האם אלי צריך לשלם גם על מגן השמש, והאם הוא חייב ב'דיני שמיים'?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תי"א סעיף א'. סימן ת"י סעיף כ"א, בדין: "האם חייב על כלים".

תשובה לשאלה "לא על האוטו!" (שאלה מס' 653)

תקציר השאלה השבועית: צוות סבלים הוריד את מכונת הכביסה התעשייתית של משפחת לוי כשהיא קשורה בחבלים, אלא שהם לא שמו לב שהם מורידים את המכונה מהצד הלא נכון של הבניין. מכונת הכביסה ירדה באיטיות על החבלים ונעצרה על גגה של מכונית הלקסוס של אבישי, שמצדו הבחין במכונת הכביסה הכבדה שעל הרכב שלו. הוא מיהר ללחוץ על דוושת הגז ולהיעלם מהמקום כשהוא נותן למכונת הכביסה הכבדה לצנוח על הקרקע ולהישבר. אדון לוי דרש מאבישי שישלם לו על הנזק שנגרם למכונת הכביסה בטענה שאם לא היה מזיז את הרכב שלו, הפועלים היו מורידים את מכונת הכביסה עד לכביש. אבל אבישי טוען: "אני בסך הכול מנעתי מעצמי נזק לרכב שלי, למה אני חייב לשלם לך בכלל?" מי לדעתכם צודק?

תשובה בקצרה: אבישי פטור מתשלום הנזק שנגרם למכונת הכביסה של אדון לוי.

תשובה בהרחבה: מצאנו בגמרא לגבי שור של אדם שהתנפל על שור אחר מתוך כוונה להרוג אותו ובא הבעלים של השור ומשך את השור התוקף כדי להציל את השור שלו. ומה שקרה זה שהשור שהתכונן לתקוף נפל ומת, במקרה כזה בעל השור פטור כיוון שהוא עשה זאת כדי להציל את השור שלו ולא הייתה לו שום דרך אחרת לעשות זאת (תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף כ"ח עמוד א'). אבל במקרה שונה, לדוגמא: ראובן לקח כלי של שמעון על מנת לתמוך בו את חבית היין שלו שתעמוד בצורה יציבה ושמעון שכעס שראובן לקח את הכלי שלו, משך אותו ואז החבית נפלה ונשברה, במקרה כזה נחייב את שמעון על הנזק כיוון שהיה צריך לתמוך בחבית באמצעות חפץ אחר כדי שלא תישבר, לפני שהוא מוציא את הכלי שלו מתחת לחבית.

במקרה שלנו

לא היה פנאי לאבישי כדי להציל את מכונת הכביסה ובקושי רב הוא הספיק להציל את הרכב שלו מנזק ולכן אדון לוי לא יכול לתבוע ממנו את הנזק.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'