תגיד תודה!

בית המדרש

החורף הגיע ואוריאל החליט להזמין את שמואל הקבלן כדי לקבל הצעת מחיר לשיפוץ כללי של הבית. במהלך הסיבוב בבית הם הגיעו לצינור ניקוז של מי גשמים שבתוכו החל לצמוח עץ בתוך הצינור. אוריאל ניסה כבר מספר פעמים להוציא את העץ שגדל שם, אך ללא הצלחה. "אתה רוצה שאני אנסה להוציא מכאן את העץ?" שאל שמואל את בעל הבית והוא הסכים. שמואל ניסה והצליח אלא שחלק מצינור הניקוז נשבר. "זה לא עסק, עשית לי נזק לצינור הניקוז. אתה צריך לשלם לי את הנזק!" טען אוריאל. "אתה לא מתבייש? לפחות תגיד לי תודה!" השיב לו שמואל: "הרי אתה בעצמך ניסית להוציא ולא הצלחת, אז מה אתה בא אלי עכשיו בטענות?" האם יש לאוריאל טענה נגד שמואל הקבלן? והאם שמואל חייב לשלם?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש"ו סעיפים ד'-ה' והאם הוא נחשב ל'מזיק ברשות'.

תשובה לשאלה "כרטיס פג תוקף" (שאלה מס' 665)

תקציר השאלה השבועית: בעיצומו של הוויכוח בין נתי לשמשון, חטף שמשון שלושה כרטיסים לבריכה העירונית מהכיס של נתי ונמלט מהמקום. מספר ימים לאחר מכן כשהשלימו, שאל נתי את שמשון: "איפה הכרטיסים שלי לבריכה?" אבל התברר שפג התוקף של הכרטיסים. "אתה חייב לי שלושה כרטיסים!" אמר נתי לשמשון, שטען: "זה מה שלקחתי – זה מה שהחזרתי! למה אני צריך לשלם לך עליהם?" מה דעתכם? האם שמשון חייב לשלם לנתי על הכרטיסים?

תשובה בקצרה: אפילו ששמשון נחשב כ'גזלן', אם לא ניכר על הכרטיס שום שינוי ורק עבר לו התוקף, שמשון יכול להחזיר את הכרטיסים כמות שהם ולהיפטר מתשלום.

תשובה בהרחבה: ראשית חשוב להדגיש שיש לשמשון דין של 'גנב', כמבואר בהלכה ('קצות החושן' סימן שמ"ח סעיף קטן א') שהגונב על מנת להכעיס או להקניט ואפילו מתכוון להחזיר נחשב כ'גנב' וחייב להשיב את החפץ לבעליו.

אבל לגבי גזילה ישנו דין בהלכה ש'גזלן' יכול לטעון לנגזל 'הרי שלך לפניך!' כל עוד שלא ניכר על החפץ הגזול שנעשה בו שינוי. דוגמא לכך אנחנו יכולים לראות מההלכה שנפסקה במקרה של גזלן שגזל חמץ לפני הפסח והחזיר אותו לאחר הפסח, ששם הרי בוודאי גרם לו נזק כיוון שהחמץ אסור בהנאה כדין חמץ שעבר עליו הפסח. אבל כיוון שהדבר לא ניכר על החמץ עצמו, הגזלן פטור מתשלום בגלל שיכול לטעון 'הרי שלך לפניך!'.

ולכן במקרה שלנו, כל עוד אין שינוי שניכר על גבי הכרטיסים עצמם ואין ידיעה ברורה ומודגשת שהתאריך יפוג בקרוב, קשה לחייב את שמשון בתשלום על הכרטיסים כל עוד הוא מחזיר אותם בשלמותם. אבל אם ניכר על הכרטיסים שאי אפשר להשתמש בהם יותר, למשל תאריך מודגש המראה שתוקף הכרטיסים עומד לפוג בקרוב, הרי זה נחשב כ'היזק ניכר' ושמשון יהיה חייב לשלם את שווי הכרטיסים בעת הגזלה.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'