תשלום מיותר

בית המדרש

שעתיים בדיוק לפני השעה שבה הוזמנו האורחים לשמחת ה'שבע ברכות' שתתקיים בביתם של נתנאל וחגית, נשמעה הצעקה מכיוון האמבטיה: "אמא, יש סתימה בשירותים!"
"רק לא עכשיו!" התרוצצו המחשבות בראשה של חגית. היא רצה לכיוון האמבטיה והבחינה כיצד מי הביוב ממלאים את האסלה ויוצאים החוצה. היא הרימה טלפון לאינסטלטור שהבטיח להגיע בהקדם. "ריבונו של עולם, אם זה מסתדר – אני תורמת מאה שקלים לצדקה!" התחננה חגית בליבה. והנה, התפילות התקבלו והסתימה השתחררה מאליה. כולם התגייסו לגרוף במהירת את המים, בינתיים התקשרה חגית לאינסטלטור אלא שהוא לא היה זמין. ופתאום, רק לאחר שעה, הופיע האינסטלטור בבית: "שלום, איפה הסתימה?" חגית השיבה: "תודה, הסתדרנו כבר!" אבל שימי השרברב אמר: "אוקיי, רק תשלמי לי מאתיים חמישים שקלים על ההגעה!" וחגית התרגזה: "אבל למה אני צריכה סתם לשלם? ניסיתי להשיג אותך בטלפון ולא היית זמין!" אבל שימי המשיך להתעקש: "הגעתי במיוחד בשבילכם, תשלמו לי בבקשה!" מה דעתכם? האם חגית צריכה לשלם לו רק על ההגעה למקום?
מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט:
תלמוד בבלי מסכת 'בבא מציעא' דף ע"ו עמוד ב' במילים: 'האי מאן', ובדף ע"ז עמוד ב' במילים: 'האי מאן דאוגיר', וברש"י בדיבור המתחיל במילים: 'פסידא'. שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן של"ג סעיף א' ובסימן של"ד סעיף ב'.

תשובה לשאלה "מצווה או נזק?" (שאלה מס' 588)

תקציר השאלה השבועית: בנימין שערך מגבית עבור משפחה נזקקת להפתעתו אדון לוי תרם סכום עצום של חמשת אלפים דולר. כעת מתלבט בנימין האם מותר לו להעביר הלאה את השם של אדון לוי לאנשים אחרים. מצד אחד מדובר במצוות צדקה, ומצד שני הדבר יכול לפגוע בו בעתיד, שכן רבים יבקשו ממנו תרומות וירוששו אותו. האם מותר לבנימין להעביר הלאה את שמו של אדון לוי?

תשובה בקצרה: מותר לבנימין לספר שהוא קיבל תרומה הגונה מאדון לוי, אבל לא לספר על גובה הסכום שקיבל. ואם הוא מבין שאדון לוי לא מעוניין שיעבירו את שמו הלאה, אסור לו להעביר את השם שלו לאחרים.

תשובה בהרחבה: הגמרא (תלמוד בבלי מסכת 'ערכין' דף ט"ז עמוד א') אומרת שאדם שמשבח את רעהו על כך שאירח אותו בטוב טעם בביתו, עליו נאמר "מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, קללה תיחשב לו", וזאת מכיון שאסור לספר לאחרים על האירוח הנדיב שקיבל מרעהו, כדי שלא יבואו לביתו כל מיני אנשים שינצלו את טוב ליבו ויכלו את ממונו. ה'חפץ חיים' (הלכות 'לשון הרע' כלל ט') מביא זאת להלכה ומוסיף שעל פי דברי הגמרא לעיל, אסור לספר לאנשים אחרים שפלוני הלווה לו סכום גדול של כסף. כיון שאם יתפרסם הדבר שפלוני מלווה כספים בסכומים כאלו, קרוב לוודאי שיתקבצו אליו אנשים שאינם הגונים שיבקשו ממנו להלוות להם כסף ולא יחזירו לו את ההלוואה ובכך ייגרם לו נזק.
מה הדין לגבי צדקה?
כתבו פוסקי זמננו שלגבי צדקה מותר לספר לאחרים ורק לגבי הלוואה נאסר לספר לאחרים כיוון שאסור לו לסרב לבקשת הלוואה, כיוון שיתכן שייטפלו אליו אנשים שאינם הגונים ויפסיד את כספו. וכן לגבי הכנסת אורחים, אסור לספר כדי שלא יבקשו ממנו אוכל והוא יתבייש לא לתת וייגרם לו מכך נזק. אבל לגבי צדקה, הוא יכול לומר לאותם אנשים שאין לו לתת ולהיפטר מהם.
במקרה שלנו:
מותר לבנימין לספר שאדון לוי נתן לו תרומה מכובדת, אבל אסור לו לספר מהו גובה הסכום. כיון שהדבר יכול לעורר תרעומת על אדון לוי. אבל אם בנימין יודע בוודאות שאדון לוי לא מעוניין שיפרסמו את שמו כנדיב, אסור לו להעביר את שמו לאחרים בשום אופן.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'