מידות טובות ומעשים טובים מיוחד לימי ספירת העומר (א')

דיבורים טובים

תהיה גבר, שלוט ביצרים שלך

"איזהו גיבור?! הכובש את יצרו!"

(מסכת אבות ד', א')

היצרים שלך מנתקים אותך מעולם אמיתי, לעולם של דמיונות ואשליות

"הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם" 

(מסכת אבות ד', כ"א)

חכם אמיתי הוא זה שיודע כמה הוא עדיין לא יודע

"איזה הוא חכם?! הלומד מכל אדם!

(תהילים קי"ט, צ"ט):  'מכל מלמדיי, השכלתי'. "

(מסכת אבות ד', א')

עשיר הוא זה שמעריך את מה שיש לו,
העני הוא זה שרואה את מה שאין לו.

"איזה הוא עשיר?! השמח בחלקו! 

שנאמר (תהילים קכ"ח, ב'):  "יגיע כפיך, כי תאכל; אשריך, וטוב לך"  

"אשריך", בעולם הזה; "וטוב לך", לעולם הבא". 

(מסכת אבות ד', א')

הכבוד האמיתי שלך, הוא דווקא הכבוד שאתה מעניק לאחרים!

"איזה הוא מכובד?! המכבד את הבריות! 

שנאמר (שמואל- א' ב', ל'): 'כי מכבדיי אכבד ובוזיי ייקלו'."

(מסכת אבות ד', א')

כשהאגו בשמיים, הרוחניות באדמה!

"כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקב"ה – 

אין אני והוא יכולין לדור בעולם" 

(מסכת סוטה ה')

אתה חלק מתוך השלם, ולבד אתה אף פעם לא שלם!
"אל תפרוש מן הציבור"

(מסכת אבות ב', ד')

תקדים שלום, כי השלום קודם לכל!

"הוי מקדים – בשלום כל אדם"

(מסכת אבות ד', ט"ו)

אל תהיה שיפוטי! זו זכות לראות את הזכות שבכל אדם.

"הוי דן את כל האדם – לכף זכות"

(מסכת אבות א', ו')

רק כשתיכנס באמת לנעלי האחר, תוכל לדעת איך היית מתנהג והולך במקומו.

"אל תדין את חברך – עד שתגיע למקומו"

(מסכת אבות ב', ה')

לכל אחד תפקיד מיוחד במינו בעולם. בזמן הנכון ובמקום הנכון.

"אל תהי בז לכל אדם… שאין לך אדם שאין לו שעה!"

(מסכת אבות ד', ג')

אם אתה לא יודע מי אתה, אף אחד לא יוכל לעזור לך.

"אם אין אני לי, מי לי" 

(מסכת אבות א', י"ד)

הלב הוא מקום של אהבה, אל תניח בו שנאה!

"לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ" (ויקרא י"ט)
בשנאה שבלב הכתוב מדבר

(מסכת ערכין ט"ז)

זה לא חשוב איפה הגוף של ממוקם, מה שחשוב זה איפה הלב שלך נמצא.

"לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו"

(מסכת תענית כ"א, ב')

 זה הרבה יותר נכון ונוח – שאתה תבחר להרגיש שלא בנוח,

העיקר שלחבר שלך יהיה טוב ונינוח.

"נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים"

(מסכת ברכות מ"ג)

היחס שאתה נותן הוא היחס שאתה מקבל!

"במידה שאדם מודד מודדין לו" 

(משנה מסכת סוטה)

אהבה מתקיימת רק בתנאי שאין לה שום תנאי!

"כל אהבה שהיא תלויה בדבר – בטל דבר, בטלה אהבה.

ושאינה תלויה בדבר – אינה בטלה לעולם"

(אבות ה', ט"ז)

 הכלל הגדול שכל הפרטים תלויים בו – הוא האהבה הכוללת הכול.

"רבי עקיבא אומר: ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה" 

(בראשית רבה, כ"ד)

 כשתאהב באמת את השלום תגלה שאתה שונא מחלוקת!

 "אהוב את השלום – ושנא את המחלוקת" 

(מסכת דרך ארץ זוטא, ט')

המבקרים שלך גורמים לך להשתפר,
המפרגנים שלך מביאים אותך להיתקע…

"הוי אוהב את המוכיחך – כדי שתוסף חכמה על חכמתך, 

ושנא את המכבדך – כדי שלא תתמעט מחכמתך.

(מסכת דרך ארץ זוטא, ט')

מה שלא באמת טוב לך – לא טוב לאף אחד.
כך תהיה באמת אדם טוב!

"כל התורה על רגל אחת…

דעלך סני, לחברך לא תעביד, [=מה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך]

ואידך – פירושא הוא; זיל גמור! [והשאר – רק פירוש; לך ולמד!]

(מסכת שבת ל"א)

לפני שאתה יוצא לתיקון עולם, לך על תיקון אדם!

 "קשוט עצמך – ואחר כך קשוט אחרים"

(מסכת סנהדרין י"ח)

אי אפשר להכניס אהבה לתבניות!

בשביל לחיות באהבה, צריך לצאת מהקופסה.

"אהבה מקלקלת את השורה"

(בראשית רבה נ"ה)

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

דיבורים טובים

הדיאגנוזה

דיבורים טובים

איך אני יכול לעזור לעם ישראל?

דיבורים טובים

משקפי מציאות לא מדומה!

דיבורים טובים

למה קורים לנו דברים רעים?!

דיבורים טובים

איך אני יכול לעזור לעם ישראל?!

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'