"מה החזון?!"

מסע השראה של אמונה תקווה וחזון בין גלות וגאולה

חוברת מיוחדת לתקופת "בין המצרים"
"מה החזון?!"
מסע השראה
של אמונה תקווה וחזון
בין גלות וגאולה

– מה זו גלות?
– האם אנחנו בגלות?
– איך החושך יכול להיות אור?
– איך מרגישה גאולה?
– מה עשית בשביל גאולה?

החוברת שעושה סדר בתוך הבלבלול של גלות וגאולה
ועוזרת למצוא את קו התקווה לחזון של אהבה ושלום