מדור: דיבורים טובים

הסיפור השבועי של המדור

כל הפרשות
בחר שנה

דיבורים טובים

על מידות טובות ומעשים טובים מיוחד לימי ספירת העומר (ב')

דיבורים טובים

מידות טובות ומעשים טובים מיוחד לימי ספירת העומר (א')

דיבורים טובים

לב של חמור

דיבורים טובים

החושך שלפני האור

דיבורים טובים

עשרת הדברות בעברית שימושית

דיבורים טובים

קריעת ים סוף - על שחרור ממגבלות וניפוץ אשליות