הצלה בתשלום

בית המדרש

המצב הביטחוני המתוח ברחובות טורקיה לא מנע מאיציק ומדניאל, שני השותפים של רשת חנויות ההלבשה, להגיע לטורקיה כדי להזמין ליין חדש של חליפות לרשת החנויות שבבעלותם. בעודם דנים עם הסוחרים המקומיים בפרטי העסקה, התאסף בחוץ המון טורקי זועם שזיהה שמדובר בישראלים ואיים לכלות בהם את זעמם. השניים הבינו שנקלעו לצרה צרורה. הם פנו לאחד ממכריהם בקהילה היהודית המקומית וביקשו ממנו שיפעיל את קשריו ויחלץ אותם מהמקום. המכר הפעיל את קשריו, והמשטרה המקומית הגיעה ,חילצה אותם מהמקום ולקחה אותם ישירות לשדה התעופה.

כשהגיעו לארץ, ראו שממתינה להם הודעה מהמכר היהודי שסייע לחילוצם, שבה הוא דורש מהם תשלום של חמשת אלפים דולר עבור השוחד ששילם והקשרים שהפעיל עבורם. האם הם צריכים לשלם לו את הסכום שביקש?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'בבא בתרא' דף ח' עמוד א'. שולחן ערוך 'יורה דעה' סימן רנ"ב בדברי ה'בית יוסף'. שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רס"ד בדברי הרמ"א וב'נתיבות המשפט' סעיף קטן ז'.

תשובה לשאלה "האופניים שבמחסן" (שאלה מס' 746)

תקציר השאלה השבועית: חודשיים חלפו מאז שצוף הבחין בפעם הראשונה באופניים החשמליים המונחים במחסן הבניין, אבל להפתעתו הם עדיין היו מונחים שם, ולא נראה היה שמישהו נגע בהם. הוא עשה בירור אצל כל השכנים, כדי לדעת למי שייכים האופניים, אבל אף אחד מהם לא ידע במה מדובר.

צוף ידע שכאשר לא משתמשים באופניים חשמליים הם מחלידים עם הזמן והבטרייה נהרסת, והלך לשאול את רב השכונה האם מותר לו להשתמש בהם בינתיים, וכך הבעלים ירוויחו שהאופניים שלהם בשימוש ולא מחלידים. במקרה שאלו אופניים גנובים, כשיגיעו הבעלים הוא ישלם להם עבור השימוש באופניים אם יבקשו תשלום. מה לדעתכם השיב לו רב השכונה?

תשובה בקצרה: מותר לצוף להשתמש באופניים לאחר שישאל בעל מקצוע מהו זמן הנסיעה המינימלי שנדרש כדי לשמור על תקינות האופניים, ובמשך הזמן הזה מותרת לו הנסיעה ולא יותר מכך.

תשובה בהרחבה: נקדים ונאמר שעל צוף לקיים מצוות 'השבת אבדה' מכיוון שיתכן שמישהו הניח את האופניים ושכח מהם, או שאלו אופניים גנובים ולכן עליו לנסות ולאתר את הבעלים ולהשיב להם את האבדה. אבל לגבי השימוש באופניים, על מנת לשמור על הבטרייה מצאנו בהלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רס"ז סעיף י"ח) שיש הגבלות מסוימות כיצד מוצא אבדה שמעוניין להשתמש באבדה יכול להשתמש באבדה. למשל: אם מצא בגדים ורוצה להניח אותם על מנת לאוורר אותם כדי שלא יקבלו עובש, יכול לעשות זאת אבל אסור לו ללבוש אותם או ליהנות מהם. אבל אם מצא ספרים, מותר לו לקרוא בהם בזמן שהוא מוציא אותם לאוורור. בעל ספר 'מאירת עיניים' כתב שני תירוצים מדוע נאסר על המוצא השימוש בבגדים: א) בספרים יש כללי שימוש ברורים ומקובלים, ולכן אין חשש שישתמש בהם מעבר לצורה המקובלת, אבל בבגדים יש חשש שיתיר לעצמו להשתמש בצורה שתפגע בשלימות הבגדים ולכן אסרו את השימוש בהם.

ב') בקריאה בספרים השימוש מוגדר כ'מעשה' באמצעות הקריאה בהם ולכן לא חששו שישתמש בהם מעבר לצורה המקובלת, אבל באוורור בגדים עצם ההוצאה שלהם לאוורור אינה נחשבת למעשה ממשי כמו קריאה ולכן זאת הסיבה שאסרו על המוצא אפילו להוציא אותם ולהניח אותם לאוורור בגלל החשש שישתמש בהם בצורה שאינה מקובלת.

מה יהיה הדין במקרה שלנו?

צוף יצטרך לבדוק עם בעל מקצוע מהו משך זמן הנסיעה המינימלי באופניים הנדרש כדי לשמור על הבטרייה, ומותר לו לנסוע בהם רק במשך הזמן הזה ולא מעבר לכך.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

להאיר את החושך

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'