התיקון למלשין

בית המדרש

דני החליט השנה לחזור בתשובה על ההלשנה שהלשין על שכנו ישראל שבנה מרפסת, דבר שכמובן מצריך סבלנות רבה מהשכנים. אבל דני שהיה מלא טענות על ישראל השכן, חיכה לשעת הכושר וברגע שהוא גילה שהם חרגו מההיתר בכמה מטרים הוא מיהר להלשין לעירייה על החריגה שכמובן הגיעה והרסה לישראל את החריגה בתוספת צו הפסקת עבודה. עכשיו לקראת יום הכיפורים רצה דני לחזור בתשובה על ההלשנה, מה עליו לעשות כדי לחזור בתשובה? ולכן יש כמה נידונים: א') האם אסור להלשין לרשויות? ב') מהם האיסורים שקיימים באיסור 'מסירה'? ג') מהו התיקון לעוון 'מסירה'?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שפ"ח סעיף י"ב בדין: 'איסור מסירה לעכו"ם' ובסעיף ב' לגבי תשלום על 'מסירה'.

תשובה לשאלה "החבר המקפיץ" (שאלה מס' 712)

תקציר השאלה השבועית: שלומי החליט שבכל בוקר הוא קם לסליחות, הוא ידע שיהיה לו קשה לקום ולכן ביקש מהחבר שלו שמשון שיעיר אותו. אלא שרק אחרי שהוא התחיל להעיר את שלומי, גילה שמשון שמדובר במשימה קשה במיוחד. באחד הימים לקח שמשון את השופר שלו ותקע לו לתוך האוזן. שלומי קפץ מהמיטה בבהלה ועל הדרך גם שבר את הנברשת שהייתה לו בחדר ליד המיטה. הוא גם היה צריך טיפול רפואי לאוזן שלו שנפגעה מהתקיעות. וכעת הוא תובע אותו על הנזקים, מה דעתכם?

תשובה בקצרה: אם נהיה לשלומי נזק בעור התוף חייב שמשון בתשלום הנזק, אבל הנזק שנגרם כתוצאה מהבהלה יתכן שהוא פטור ב'דיני אדם' אבל על הכלים שנשברו כתוצאה מהבהלה הוא פטור מלשלם.

תשובה בהרחבה: ראינו דין שנפסק בהלכה לגבי 'המבעית את חברו' שפטור מ'דיני אדם' וחייב ב'דיני שמיים' ומכל מקום כתבו הראשונים (יד רמה) שאם נגרם לו נזק כמו למשל בעור התוף, בוודאי שהמבעית חייב לשלם מחמת שזה נזק ישיר ורק על נזק הבא בגלל בהלה שהוא נזק עקיף פטרו את המבעית, מכיוון שהאדם הוא זה שהבהיל את עצמו. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ת"כ סעיף א')

האם אדם שתקעו לידו כשישן, וגרם לנזקים צריך לשלם אותם?

לגבי הכלים ששבר הישן כשהוא קם בבהלה, בוודאי הוא פטור מתשלום מכיוון שזה 'אונס' כפי שמבואר בגמרא. ('תוספות' מסכת 'בבא קמא' דף כ"ז עמוד ב' דיבור המתחיל: 'ושמואל') שאם האדם היה ישן והניחו לידו כלים ונשברו, שפטור מתשלום. ולגבי מי שהבעית אותו ותקע לו באוזן וגרם לו לשבור את הכלים, הוא יהיה פטור גם ב'דיני אדם' היות וזה נחשב 'גרמא' בנזיקין. וגם ב'דיני שמים' היות ולא התכוון להבעית את חברו, אלא רק להעיר אותו מהשינה.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'