ימות המשיח

יש לי מושג

לדעת את סוף הסיפור
יש אנשים שלפני שהם קוראים סיפור, הם פותחים קודם בעמוד האחרון כדי לדעת את הסוף. לפעמים זה מקלקל את ההנאה, אבל אם הסיפור מספיק טוב, אפשר להנות ממנו גם כך… גם לגבי הסיפור הגדול מכולם – ההיסטוריה של העולם – התורה והנביאים גילו לנו מראש חלקים מהפרק האחרון, הקרוי "ימות המשיח". אחת הסיבות לכך היתה כדי שעם ישראל לא יתייאש כתוצאה מהגלות הארוכה, וידע שבסופו של דבר מובטח "הפי אנד".
בספר דברים מבטיחה התורה שגם אם עם ישראל יגלה מארצו ויעברו עליו צרות רבות, בסופו של דבר הוא יחזור לארץ ויחדש את ימיו כקדם. הנביאים גילו שבתקופה זו יעמוד בראש העם מלך גדול וצדיק המכונה "המלך המשיח" (משיח הוא מלשון משׁוּחַ בשמן, כמו שהיה נהוג לעשות למלכים), ועל שמו נקראת התקופה כולה "ימות המשיח". האמונה בביאת המשיח היא אחד משלושה עשר עיקרי היהדות.
מי יהיה המשיח?
במהלך הדורות היו כמה וכמה "משיחי-שקר", ולכן חשוב לדעת כיצד לזהות את המשיח האמיתי. המשיח צריך להיות: (א) מלך ישראל, (ב) מבית דוד, (ג) שיעסוק בתורה ובמצוות, (ד) יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, (ה) יילחם באויבי ישראל וינצח אותם, (ו) יבנה את בית המקדש (ז) ויעלה לארץ את כל היהודים שנשארו בגלות. רק כשיתקיימו כל התנאים הללו אפשר להיות בטוחים שזהו המשיח שהבטיחה התורה. לפי דברי הנביאים, המשיח יהיה גם נביא בעל מדרגה רוחנית גבוהה מאוד והוא ינהיג את העם הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית.
מתי יבוא המשיח?
איש אינו יכול לדעת בבירור, וחז"ל אף הזהירו אותנו שלא "לחשב את הקץ" ולא לנסות לגלות מתי וכיצד בדיוק יקרו הדברים. עם זאת, חז"ל עצמם נתנו לנו כמה סימנים המורים על כך שהמשיח קרוב, וחלקם כבר התקיימו (כגון פריחה מחודשת של ארץ ישראל). אנו מצֻווים לחכות לגאולה ולצפות לה, ועצם הציפיה הזו מקרבת אותה. מלבד זאת, הדברים תלויים גם במעשינו: חזרה בתשובה, תפילה וצדקה גורמות לכך שהגאולה תבוא מוקדם יותר. מעשינו יכולים לקבוע גם כיצד תבוא הגאולה: האם היא תבוא בבת אחת ובדרך נס (וזה יכול לקרות בכל רגע), או בתהליך טבעי וארוך שבתחילתו עלולים להיות צרות וייסורים רבים ח"ו. ייסורים אלו מכונים "חבלי משיח", שהם כמו "חבלי לידה".
מה יהיה בימות המשיח?
"ימות המשיח" הם חלק מן העולם הזה, ואין לבלבל בינם לבין "העולם הבא" (שבע"ה נעסוק בו באחת הפינות הבאות). באופן בסיסי העולם יישאר כפי שהוא: אנשים ייוולדו וימותו, יאכלו וישתו, וכמובן שכל מצוות התורה יישארו. אבל בתוך המסגרת הזו, העולם יגיע לתיקונו: עם ישראל יהיה ברום המעלה, ינחל את ארץ ישראל בשלמותה וכל העמים ייכנעו בפניו ויכבדו אותו. ייבנה בית המקדש ותחזור הסנהדרין. יהיה שפע גשמי גדול מאוד, אנשים יאריכו ימים והעוני, המחלות והייסורים ייעלמו לגמרי או כמעט לגמרי, ויושפע גם שפע רוחני עצום – כוחו וטובו של ה' יתגלו בעולם, רוח הקודש ונבואה יהפכו לדברים שבשגרה, ויהיה אפשר בקלות להגיע למדרגות גבוהות של קירבת ה'. "ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

יש לי מושג

בשם המלך

קצרצרים

פתגמים

יש לי מושג

מיהו הקב"ה (ב)

יש לי מושג

אמת ושקר (ב')

יש לי מושג

אמת ושקר (א')

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'