נזק מהמים

בית המדרש

אליעד קנה אופנוע ים חדש והחליט לעשות כמה סיבובים בחוף הכינרת ליד החברים כדי להראות להם את יכולותיו של האופנוע החדש. הוא בא במהירות מול הטיילת וסובב את אופנוע הים בצורה חדה, אלא ששובל המים שיצא מאופנוע הים פגע בדיוק בפלאפון של צוף ובארנק של אסף, והם עפו ישירות לתוך המים. האם לדעתכם אליעד צריך לשלם? אם כן למי? ומהי הסיבה?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תכ"א סעיף ט' בדין: 'מזיק חברו בכוחו'. סימן שע"ח סעיף ט' בדברי הרמ"א 'מקום מועד לפורענות'.

תשובה לשאלה 'עשיר או שחצן?' (שאלה מס' 766):

תקציר השאלה השבועית: אהרן וג'ק הגיעו לחנות של כלים יקרים. הם נתקלו בכלי קריסטל יקר וג'ק התלהב ממנו מאוד. אהרן השתוקק להראות לג'ק שאין לו בעיה כלכלית, ולכן הוא לקח את הכלי וניפץ אותו על הרצפה לשברים. בעל החנות ניגש לאהרן וביקש ממנו לשלם על הכלי, ואהרן הסכים לשלם. כעת יש בנידון שתי שאלות: א) האם מותר לשבור כלי כדי לשלם עליו לאחר מכן? ב) האם הוא צריך לשלם על הכלי כפי המחיר שנקוב עליו, או כפי העלות של המוכר?

תשובה בקצרה: אהרן נהג שלא כדין ששבר את החפץ בחנות וחייב לשלם כפי המחיר שהוצג למכירה בחנות.

תשובה בהרחבה: ראינו בהלכה שיש איסור מן התורה להזיק את ממון חברו, אפילו אם הוא רוצה להזיק ולשלם מיד את הנזק. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שע"ח וסמ"ע על המקום) ולכן אהרן ששבר את החפץ כדי להפגין בפני ג'ק את עושרו הרב ויכולותיו הכלכליות הגבוהות, נהג שלא כהוגן. ואפילו שהחפץ עומד למכירה, בוודאי שאינו עומד על מנת שיזיקו את החפץ. ולגבי התשלום, לכאורה היה נראה לומר שאהרן ישלם כפי השווי של החפץ עבור המוכר. אבל ראינו במקום אחר בהלכה (סימן ד"ש סעיף ו') ששם כתב מרן בעל ה'שולחן ערוך' להלכה, שמי ששבר חבית ב'יום השוק' משלם את השווי של כפי המחיר הנקוב על החבית ורק מנכה למוכר את ההנאה שקיבל את תמורת החבית באופן מיידי בלי לטרוח לעמוד ולנסות למכור אותה במשך כל היום. אם כן, רואים מדברי בעל ה'שולחן ערוך' שהמזיק צריך לשלם כפי השווי של החבית במחיר המכירה ללקוח, כיוון שכל חפץ בודקים אותו לפי מקומו ושעתו ולא לפי העלות שלו למוכר החפץ. ולכן אהרן יצטרך לשלם את המחיר הנקוב על החפץ מקריסטל ששבר ולא פחות מכך.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

עשיר או שחצן

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'