עודף תרומות

בית המדרש

מצב המלחמה הראה את היופי שבעם ישראל. תרומות בכמויות חסרות תקדים זרמו לחזית. מאוכל וביגוד ועד ציציות, תפילין ודברים נוספים.

באחד הימים ניגש יובל, ששימש כמחסנאי באחד הגדודים, לרב הגדוד ושאל האם מותר לו לחלק לאזרחים את העודף שנשאר מהתרומות, או שהוא חייב לחלקו לחיילים. הוא שאל גם אם עליו להחליף את הסחורה הקיימת בסחורה אחרת, שהחיילים זקוקים לה, ומה עליו לעשות באוכל שאין לו דורש בקרב החיילים. מה לדעתכם השיב לו הרב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'יורה דעה' סימן רנ"ג סעיף ו' בדין: 'מותר צדקה'.

תשובה לשאלה "נזק מהמים" (שאלה מס' 767):

תקציר השאלה השבועית: אליעד קנה אופנוע ים חדש והחליט לעשות כמה סיבובים בחוף הכנרת ליד החברים כדי להראות להם את יכולותיו של האופנוע החדש. הוא בא במהירות מול הטיילת וסובב את אופנוע הים בצורה חדה, אלא ששובל המים שיצא מאופנוע הים פגע בדיוק בפלאפון של צוף ובארנק של אסף, והם עפו ישירות לתוך המים. האם לדעתכם אליעד צריך לשלם ולמי, ומהי הסיבה?

תשובה בקצרה: אם אליעד עשה פעלול חריג מעבר לנסיעה רגילה באופנוע ים, הוא יצטרך לשלם על הנזקים.

תשובה בהרחבה: ראינו בהלכה שאם אדם הזיק בגופו הוא חייב לשלם את הנזקים, והוא הדין אם גרם נזק מכוחו, כמו למשל, אדם שזרק אבן והיא פגעה בכלי ועשתה נזק. ובסיפור שלנו: אליעד התיז מים בנסיעתו על אופנוע ים, וחייב לשלם על הנזקים שהוא גרם לחבריו. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תכ"א סעיף י') אמנם דעת הרמ"א (סוף סימן שע"ח) היא שבחורים שמרקדים לפני חתן וכלה ומזיקים זה את זה, אינם חייבים לשלם את הנזקים כיוון שעל דעת זה באו והם נחשבים כמועדים לנזק והמקום עצמו נחשב כמועד לנזקים, וכל מי שבא לשם עליו לקחת בחשבון שהוא יכול להינזק. ולכן, אם אליעד נסע בצורה רגילה ומים ניתזו דרך הנסיעה של האופנוע קשה לחייב אותו בתשלום על הנזק, כיוון שכל מי שעומד על המזח יודע שניתזים מים כתוצאה מהנסיעה באופנוע ים ולכן לא היה לו לעמוד שם מלכתחילה. אבל אם אליעד נסע בצורה פרועה והזיק לחבריו, פשוט שהוא חייב לשלם על כל הנזקים.

מעונין להצטרף להפצת עלון 'שלום לעם'?

אולי יעניין אותך גם

בית המדרש

עודף תרומות

בית המדרש

פגיעה בדוד שמש

בית המדרש

שו"ת מלחמה

בית המדרש

נזק מהמים

בית המדרש

עשיר או שחצן

להנצחה או הקדשה בעלון 'שלום לעם'